Postupci sustava kvalitete


Postupci su sastavni dio Priručnika kvalitete koji na jednoznačan i uniformiran način opisuju tijek poslova na Fakultetu. Postupci se primjenjuju na svim organizacijskim razinama Falulteta.
RbOznaka dokumentaNaziv dokumentaIzdanjeRevizijaPostupak
1 PO-4-1 Izrada i označivanje postupaka sustava kvalitete 5 1.2  
2 PO-4-2 Upravljanje dokumentima sustava kvalitete 5 1.0  
3 PO-4-3 Upravljanje zapisima 5 1.0  
4 PO-6-1 Posudba knjiga u knjižnici 5 1.0  
5 PO-6-2 Kontrola nastavne opreme 5 1.0  
6 PO-6-5 Postupanje s neopasnim otpadom 5 1.0  
7 PO-7-1 Upis na studij 5 1.1  
8 PO-7-2 Sadržaj izvedbenog plana 5 1.2  
9 PO-7-3 Upis u višu godinu studija i ponavljanje godine 5 1.1  
10 PO-7-4 Polaganje ispita i evidencija o položenim ispitima 5 1.1  
11 PO-7-5 Prijava, izrada i obrana diplomskog rada 5 1.2  
12 PO-7-6 Prijava, ocjena i obrana završnog rada 5 1.2 PDF
13 PO-7-7 Prijava, ocjena i obrana doktorskog rada 5 1.0  
14 PO-7-8 Izdavanje udžbenika i drugih izdanja 5 1.0  
15 PO-7-9 Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe,radova ili usluga 5 1.2  
16 PO-7-10 Prijava, ocjena i obrana magistarskog rada 5 1.0  
17 PO-7-11 Prijava, ocjena i obrana specijalističkog rada 5 1.0  
18 PO-7-12 Stručni rad 5 1.1 PDF
19 PO-7-13 Čuvanje ispita i semestralnih radova 5 1.0  
20 PO-7-14 Izmjene i dopune studijskog programa 5 1.1  
21 PO-7-15 Voditelji studenata I godine 5 1.1  
22 PO-8-1 Studentska evaluacija nastave i nastavnika 5 1.0  
23 PO-8-2 Žalba studenta 5 1.2  
24 PO-8-3 Interne prosudbe 5 1.2  
25 PO-8-4 Izrada samoanalize 5 1.0  
26 PO-8-5 Praćenje indikatora kvalitete 5 1.1  
27 PO-8-6 Preventivne radnje 5 1.0  
28 PO-8-7 Popravne radnje 5 1.0  
29 PO-8-8 Upravina ocjena sustava kvalitete 5 1.1  
30 PO-8-9 Upravljanje nesukladnostima 5 1.0  
31 PO-8-10 Studentska evaluacija raspoloživih resursa 5 1.1  
32 PO-8-11 Samoevaluacija nastavnika 5 1.0  
33 PO-8-12 Izrada SWOT analize 5 1.0  
34 PO-8-13 Studentska evaluacija stvarnog opterećenja 5 1.0  
35 PO-8-14 Evaluacija zadovoljstva djelatnika 5 1.0  
36 PO-8-15 Postupak prikupljanja, odabira i ažuriranja informacija na internetu 5 1.0  
37 PO-8-16 Evaluacija zadovoljstva poslodavaca 5 1.0  
38 PO-8-17 Evaluacija zadovoljstva završenih studenata 5 1.0