Fakultet

Zavod za materijale i konstrukcije


Opći podaci

 

Djelatnici zavoda
Predstojnik zavoda Izv.prof.dr.sc. IVAN KRAUS, mag.ing.aedif..
Djelatnici u zavoduOrganizacijska struktura zavoda

 

Naziv katedre Predsjednik katedre Djelatnici
Katedra za metalne i drvene konstrukcije

prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ. – redoviti profesor

Katedra za betonske i zidane konstrukcije

prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ - redovita profesorica

Laboratorij za materijale i konstrukcije

dr.sc. Robert Bušić, mag.ing.aedif. - asistent