Fakultet

Zavod za materijale i konstrukcije


Opći podaci

 

Djelatnici zavoda
Predstojnik zavoda Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ.
Djelatnici u zavoduOrganizacijska struktura zavoda

 

Naziv katedre Predsjednik katedre Djelatnici
Katedra za zidane, drvene i metalne konstrukcije

izv.prof.dr.sc. Ivan Radić, dipl.ing.građ.- izvanredni profesor

Katedra za betonske konstrukcije

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Draganić, mag.ing.aedif. - izvanredni profesor

Laboratorij za materijale i konstrukcije

Doc.dr.sc. Tihomir Dokšanović, mag.ing.aedif. - docent