Fakultet

Zavod za materijale i konstrukcije


Opći podaci

 

Djelatnici zavoda
Predstojnik zavoda Izv.prof.dr.sc. Ivanka Netinger Grubeša, dipl.ing.građ.
Djelatnici u zavoduOrganizacijska struktura zavoda

 

Naziv katedrePredsjednik katedreDjelatnici
Katedra za zidane, drvene i metalne konstrukcije Prof.dr.sc. Damir Markulak, dipl.ing.građ. – redoviti profesor
Katedra za betonske konstrukcije Prof.dr.sc. Dragan Morić, dipl.ing.građ. – redoviti profesor (trajno)
Laboratorij za materijale i konstrukcije Doc.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko, dipl.ing.građ.. - docent