prof.dr.sc. Damir Markulak dipl. ing. građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.21 I II.22

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: markulak@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 673

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Razlikovna godina

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Inženjerstvo pouzdanosti
 • Modeliranje čeličnih konstrukcija (do ak. god. 2019./2020.)
 • Modeliranje čeličnih i spregnutih konstrukcija

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: POTRESNO INŽENJERSTVO

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcije, čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1993
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1996
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2001
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Doktor građevinskih znanosti

 

Radno iskustvo
Datum 1993. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija, Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata, Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija, Stručno savjetovanje projektanata i izvođača...

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija
 • D. Markulak, D.Varevac: Projekt konstrukcije za stambenu četverokatnicu (P0 + 4P + M) u Osijeku, veličina objekta cca. 1500m2, godina završetka projekta 1998.
 • D. Morić, D. Markulak, D. Varevac: Projektant čelične konstrukcije za auto salon Auto 2000 u Zagrebu, veličina objekta cca. 2500 m2, projekt završen 2000.g.
 • D. Markulak, D. Varevac: Projektant konstrukcije na izradi Projekata za sanaciju ratom oštećenih objekata u Osijeku, projekti završeni 2003.g. (izrađeno oko 800 projekata konstrukcijskih sanacija)
 • D. Markulak, D. Varevac, V. Leko: Projekt sanacije čeličnih pješačkih mostova u Osijeku na kolodvorima Donji i Gornji grad, projekt završen 2001.g.
 • D. Markulak, D. Varevac: Projektant antenskih stupova za VIP mrežu, visina 10-15m, projekti završeni 2002.g.
 • D. Markulak, D. Varevac: Izrada idejnog rješenja čeličnog pješačkog mosta u Osijeku kod kolodvora Donji grad, dužina mosta 110m, projekt završen 2005.g.
 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za zamjenu dva čelična željeznička mosta u Osijeku novim armiranobetonskim mostom, projekt završen 2005.g.
 • D. Markulak, D. Varevac: Glavni projektant i projektant čeličnog dijela konstrukcije Glavnog i Izvedbenog projekta pješačkog mosta u Osijeku, dužina mosta 110 m, projekt završen 2007.g.
Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata
 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: pomoćnik nadzornog inženjera na projektu zamjene dva čelična željeznička mosta u Osijeku novim armiranobetonskim mostom, posao završen 2006.g.
 • D. Markulak, D. Varevac, M. Đurđica: Projektant i nadzorni inženjer na Projektu sanacije Dječjeg vrtića u Belom Manastiru, korištenje ugljičnih vlakana za sanaciju postojeće konstrukcije, Projekt završen 2003.g.
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija
 • S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje glavnih drvenih lameliranih nosača statičkim probnim opterećenjem Školsko športske dvorane u Otočcu, Projekt završen 2004.g.
 • S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje glavnih drvenih rešetkastih lameliranih nosača raspona L=36.0 m za sportsku dvoranu u Samoboru, projekt završen 2005.g.
 • S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje i suradnik na ispitivanju glavnih drvenih rešetkastih lameliranih nosača raspona L=35.0 m za sportsku dvoranu u Pleternici, projekt završen 2007.g.
 • S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje glavnih čeličnih nosača statičkim probnim opterećenjem Školsko športske dvorane u Petrijevcima raspona L=35,0 m, Projekt završen 2008.g.
 • S. Takač, D. Markulak, D. Varevac Ispitivanje glavnih drvenih nosača prodajnog centra LIDL u Vukovaru, projekt završen 2008.
Stručno savjetovanje projektanata i izvođača
 • Stručni konzultant „Instituta građevinarstva Hrvatske“, PC Osijek na izradi glavnih i izvedbenih projekata spregnutih mostova: „Jošava“ L=252m, „Hrastinka“ L=117 m i „Topolina“ L=162 m na autocesti: gr. Mađarske-Beli Manastir-Đakovo-Osijek-gr. BiH (Koridor Vc), dionica Osijek-Đakovo, projekti završeni 2006.g.
Rad u stručnim tijelima
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu – od 1999.g.
 • Tehnički odbor DZNM/TO 167, Metalne konstrukcije – od 2000.g.
 • Tehnički odbor HZN TO/548 – konstrukcijski eurokodovi – od 2006.g.
 • Tehnički odbor HZN TO/548 - PO 3: Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija
 • Tehnički odbor HZN TO/548 – PO 4: Eurokod 4: Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona
 • Stručno povjerenstvo za Tehnički propis za čelične konstrukcije pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2008
 • Urednički odbor „Tehničkog Vjesnika”, znanstveno-stručnog časopisa tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, od 2006.g.
Seminari stručnog usavršavanja
 • Seizmičko projektiranje čeličnih konstrukcija
 • Suvremeni pristup proračunu konstrukcija pri djelovanju potresa (EC 8-1) (uz prof.dr.sc. Dragan Morić i prof.dr.sc. Vladimira Sigmunda)
 • Novi pristup projektiranju čeličnih konstrukcija (EC 3)
 • Spregnute Konstrukcije čelik – beton (EC 4)