Ivan Radić dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: II.20


Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: radic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 704

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Razlikovna godina

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

  • Zamor čeličnih konstrukcija

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcije, čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2006
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 2006 - 
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Nosive konstrukcije, računalno modeliranje konstrukcije, čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije čelik-beton.