izv.prof.dr.sc. Jurko Zovkić mag.ing.aedif

Osnovni podaci

Kabinet: II.13

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: jzovkic@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 676

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

 

Razlikovna godina

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Drvene konstrukcije III

Područje znanstvenog istraživanja

Seizmički proračun okvirnih konstrukcija s ispunom, dinamika konstrukcija

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina2001
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina2007
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2013
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Zvanje Doktor građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 31.08.2001.– 06.06.2005.; 15.02.2006. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Seizmički proračun okvirnih konstrukcija s ispunom, dinamika konstrukcija

 

Područje radaVažnije reference
Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija - suradnik
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt objekta «Otos» u Osijeku (cca. 5000 m2), 2002. g.
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt višestambenog objekta u ulici Svete Ane u Osijeku (cca. 1000 m2), 2003. g
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt armirano betonske montažne konstrukcije «Skladište guma» u Vukovarskoj ulici u Osijeku, 2003. g.
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt armirano betonske montažne konstrukcije «Optika vozila, Auto-Praonica» u Vukovarskoj ulici u Osijeku, 2003. g..
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt konstrukcije nadogradnje stambeno-poslovnog objekta «Hotel Turist» u Osijeku, 2003. g
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt dogradnje Srednje škole u Ivanić Gradu, 2004. g.
 • Izrada izvedbenog projekta dogradnje Srednje škole u Ivanić Gradu, 2005. g
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt poslovnog objekta (salon opremeza unutarnje uređenje i skladište građevinskog materijala) u Sl. Brodu (cca. 2450 m2), 2005. g.
 • Izrada statičkog proračuna za Betonski spremnik za gnojnicu promjera 29,50 m i visine 6 m u Belici, Agromeđimurje, 2007. g
 • Izrada statičkog proračuna za glavni projekt Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (cca. 13000 m2), 2007. g
Revizije - suradnik
 • Revizija tehničke dokumentacije Studentskog doma u Osijeku koja obuhvaća kontrolu glavnog projekta glede tehničkih svojstava i mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštitu od buke i vibracija i uštedu energije i toplinske zaštite (13000 m2), 2002. g
 • Revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti stambeno – poslovnog objekta u Divaltovoj ulici u Osijeku (cca. 6000 m2), 2002.g
 • Revizija tehničke dokumentacije Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koja obuhvaća kontrolu glavnog projekta glede tehničkih svojstava i mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštitu od buke i vibracija i uštedu energije i toplinske zaštite (18000 m2), 2003. g.
 • Revizija mehaničke otpornosti i stabilnosti višestambenog objekta u ulici Svetog Roka u Osijeku (cca. 700 m2), 2003. g
 • Dopuna revizije mehaničke otpornosti i stabilnosti stambeno – poslovnog objekta u Divaltovoj ulici u Osijeku (cca. 6000 m2), 2003.g.
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija - suradnik
 • Izrada elaborata o stanju objekta u Bakačevoj 3 u Zagrebu s motrišta stabilnosti i sigurnosti, a na temelju ispitivanja materijala i konstrukcije, te inženjerskih numeričkih analiza, 2002. g
 • Izrada elaborata ispitivanja konstrukcije o dinamičkoj i seizmičkoj analizi Poslovnice Slavonske banke d.d. u Valpovu, 2002. g.
 • Izrada elaborata ispitivanja konstrukcije o dinamičkoj i seizmičkoj analizi Poslovnice Slavonske banke d.d. u Đakovu, 2002. g
 • Izrada elaborata o stanju konstrukcije «Mobilia_e» sa prijedlogom mjera ojačanja konstrukcije objekta u Osijeku, 2003. g
 • Izrada elaborata o stanju konstrukcije «Poslovnice banke Hypo-Kroatien Leasing d.o.o.» sa prijedlogom mjera ojačanja konstrukcije objekta u Osijeku, 2003. g.
 • Izrada elaborata ispitivanja konstrukcije o dinamičkoj i seizmičkoj analizi Srednje škole u Ivanić Gradu, 2003. g.
 • Izrada elaborata ispitivanja konstrukcije o dinamičkoj i seizmičkoj analizi Kliničke bolnice Osijek , Odjel onkologije, 2005. g.
 • Izrada elaborata ispitivanja konstrukcije o dinamičkoj i seizmičkoj analizi Općinskog suda Osijek , 2005. g.
Sanacije - suradnik
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju ratom oštećene višestambene zgrade u Vukovaru, Proleterska 11, 2002. g.
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju ratom oštećene višestambene zgrade u Vukovaru, Vladimira Nazora 11, 2002. g.
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju ratom oštećene višestambene zgrade u Borovu Naselju, Bratstva i jedinstva 30 - 48, 2002. g
Postojeća stanja i projekti rušenja - suradnik
 • Arhitektonsko snimanje postojećeg stanja objekta «Dvorac Eugena Savojskog» u Bilju, 2001. g
 • Arhitektonsko snimanje postojećeg stanja objekta «Crvena vojarna» u Osijeku, 2001. g.
 • Projekt rušenja na dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti postojećih građevina i snimanju postojećeg stanja, Vojarna Spansko u Spanskom kod Zagreba, 2004. g
 • Projekt rušenja na dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti postojećih građevina, Hotel Montauro i hotel Monte Mulini u Rovinju, 2005. g
 • Projekt rušenja na dokazu mehaničke otpornosti i stabilnosti postojećih građevina, Trg Pravde u Zagrebu, 2005. g
Seminari stručnog usavršavanja
 • Steel and Composite Structures, veljača, 2002., Sarajevo, Republika Bosna i Hercegovina
 • Moderne inženjerske građevine, listopad, 2002., Sarajevo, Republika Bosna i Hercegovina
 • Theory of plasticity in structural concrete design, svibanj, 2003. Sarajevo, Republika Bosna i Hercegovina
 • Education in the field of earthquake engineering, studeni 2003. Skopje, Republika Makedonija