dr.sc. Mario Jeleč mag.ing.aedif

Osnovni podaci

Kabinet: II.16

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: mjelec@gfos.hr

 

Telefon: (031) 540 082

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Stručni studij (redoviti)

 

Stručni studij (izvanredni)

Područje znanstvenog istraživanja

     

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina 2011
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva

 

Godina 2013
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Magistar inženjer građevinarstva

 

Radno iskustvo 
Datum 2013. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost