prof.dr.sc. Damir Varevac dipl.ing.građ.

Osnovni podaci

Kabinet: I.8

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: dvarevac@gfos.hr

 

Telefon: (031) 544 674

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

 

Razlikovna godina

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 • Drvene konstrukcije III (do ak. god. 2019./2020.)
 • Zidane konstrukcije III (do ak. god. 2019./2020.)
 • Posebna poglavlja betonskih i zidanih konstrukcija

 

Poslijediplomski specijalistički studij Građevinarstvo: POTRESNO INŽENJERSTVO

 

Specijalistički diplomski stručni studij

Područje znanstvenog istraživanja

Nosive konstrukcije, betonske konstrukcije, masivni mostovi, prednapeti beton

Obrazovanje i radno iskustvo

Obrazovanje
Godina1993
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva

 

Godina1999
Mjesto Zagreb
Ustanova Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zvanje Magistar građevinarstva

 

Godina2005
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek
Zvanje Doktor građevinarstva

 

Radno iskustvo
Datum 1993. -
Ustanova Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Područje rada Nastava, znanstveno-istraživački rad, stručna djelatnost

Stručna aktivnost

U područjima rada: Nosive konstrukcije, betonske konstrukcije, masivni mostovi, prednapeti beton.

 

Područje radaVažnije reference

Projektiranje i proračun nosivih konstrukcija

 • D. Markulak, D.Varevac: Projekt konstrukcije za stambenu četverokatnicu (P0 + 4P + M) u Osijeku, veličina objekta cca. 1500m2, godina završetka projekta 1998.
 • D. Morić, D. Markulak, D. Varevac: Projektant čelične konstrukcije za auto salon Auto 2000 u Zagrebu, veličina objekta cca. 2500 m2, projekt završen 2000.g.
 • D. Markulak, D. Varevac: Projektant konstrukcije na izradi Projekata za sanaciju ratom oštećenih objekata u Osijeku, projekti završeni 2003.g. (izrađeno oko 800 projekata konstrukcijskih sanacija)
 • D. Markulak, D. Varevac, V. Leko: Projekt sanacije čeličnih pješačkih mostova u Osijeku na kolodvorima Donji i Gornji grad, projekt završen 2001.g..
 • D. Markulak, D. Varevac: Projektant antenskih stupova za VIP mrežu, visina 10-15m, projekti završeni 2002.g.
 • D. Markulak, D. Varevac: Izrada idejnog rješenja čeličnog pješačkog mosta u Osijeku kod kolodvora Donji grad, dužina mosta 110m, projekt završen 2005.g.
 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: Izrada Glavnog i Izvedbenog projekta za zamjenu dva čelična željeznička mosta u Osijeku novim armiranobetonskim mostom, projekt završen 2005.g.
 • D.Varevac: Projekt konstrukcije za stambenu četverokatnicu (P0 + 4P + M) u Osijeku, veličina objekta cca. 2000m2, godina završetka projekta 2006.
 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: Idejni projekti 10 mostova na zaobilaznici Pleternice, godina završetka projekta 2006.
 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: Idejni projekti 23 mosta i vijedukta na brzoj cesti Lužani-Nova Gradiška, godina završetka projekta 2006.
 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: Idejni projekti 11 vijadukata na brzoj cesti Popovec – Marija Bistrica – Zabok, godina završetka projekta 2007.
 • D. Markulak, D. Varevac: Glavni projektant i projektant čeličnog dijela konstrukcije Glavnog i Izvedbenog projekta pješačkog mosta u Osijeku, dužina mosta 110 m, projekt završen 2007.g

Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih objekata

 • Z. Marić, D. Varevac, D. Markulak: pomoćnik nadzornog inženjera na projektu zamjene dva čelična željeznička mosta u Osijeku novim armiranobetonskim mostom, posao završen 2006.g.
 • D. Varevac: Glavni nadzorni inženjer stambene četverokatnice (P0 + 4P + M) u Osijeku, veličina objekta cca. 2000m2, godina završetka 2007.
 • D. Markulak, D. Varevac, M. Đurđica: Projektant i nadzorni inženjer na Projektu sanacije Dječjeg vrtića u Belom Manastiru, korištenje ugljičnih vlakana za sanaciju postojeće konstrukcije, Projekt završen 2003.g.
Eksperimentalna ispitivanja nosivih konstrukcija  
 • 01. S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje glavnih drvenih lameliranih nosača statičkim probnim opterećenjem Školsko športske dvorane u Otočcu, Projekt završen 2004.g.
 • 02. S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje glavnih drvenih rešetkastih lameliranih nosača raspona L=36.0 m za sportsku dvoranu u Samoboru, projekt završen 2005.g.
 • 03. S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje i suradnik na ispitivanju glavnih drvenih rešetkastih lameliranih nosača raspona L=35.0 m za sportsku dvoranu u Pleternici, projekt završen 2007.g.
 • 04. - S. Takač, D. Markulak, D. Varevac: Ispitivanje glavnih čeličnih nosača statičkim probnim opterećenjem Školsko športske dvorane u Petrijevcima raspona L=35,0 m, Projekt završen 2008.g.
 • 05. - S. Takač, D. Markulak, D. Varevac Ispitivanje glavnih drvenih nosača prodajnog centra LIDL u Vukovaru, projekt završen 2008.
Rad u stručnim tijelima  
 • Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu – od 2002.g.
 • Tehnički odbor HZN TO/548 – RS 1: Konstrukcijski eurokodovi, prijevod – od 2006.g
 • Tehnički odbor HZN TO/548 - PO 2: Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija.
 • Tehnički odbor HZN TO/548 – PO 8: Eurokod 8: proračun konstrukcija na djelovanje potresa
 • International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
Seminari stručnog usavršavanja  
 • Seizmičko projektiranje mostova
 • Suvremeni pristup proračunu AB konstrukcija (EC 2) (uz prof.dr.sc. Dragana Morića)
 • Upravljanje kvalitetom betona i njihovih komponenata u konstrukciji (HRN EN 13670)