dr.sc. Robert Bušić univ.mag.ing.aedif.

I Osnovni podaci

Kabinet: II.41

 

Zavod: Zavod za materijale i konstrukcije

 

E-mail: rbusic@gfos.hr

 

Telefon: 031/544-681

 

Konzultacije: petkom 08-10h

II Nastavna aktivnost

Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitekture i Urbanizma:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - redoviti studij:

 

Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo - izvanredni studij:

 

Razlikovna godina za stjecanje uvjeta za upis na diplomski sveučilišni studij:

 

Specijalistički diplomski stručni studij

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo:

III Područje znanstvenog istraživanja

Građevinski materijali i njihova primjena u nosivim konstrukcijama, novi proizvodi u građevinarstvu, beton, samozbijajući beton, reciklirani materijali

V Obrazovanje

Godina 2009 - 2012
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Prvostupnik građevinarstva

 

Godina 2012 - 2015
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Magistar inženjer građevinarstva, smjer Nosive konstrukcije

 

Godina 2018 - 2022
Mjesto Osijek
Ustanova Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Zvanje Doktor znanosti

 

VI Radno iskustvo

 

Datum 2015 - 2017
Poduzeće B2 inženjering d.o.o. za projektiranje, nadzor i tehničko savjetovanje
Područje rada direktor, projektant suradnik

 

Datum 2017 - 2018
Poduzeće METAL LOVRETIĆ d.o.o.
Područje rada voditelj tehničke pripreme, pomoćnik voditelja građenja

 

Datum 2018 - danas
Poduzeće Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku
Područje rada nastava, znanstveno-istraživacki rad, stručna djelatnost

 

VII Stručna aktivnost

    

VIII European Curriculum Vitae