Bibliometrijske usluge

Obrasci:

Zahtjev za potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova

Zahtjev za izdavanje potvrde o bibliometrijskim pokazateljima časopisa

 

Znanstvena zastupljenost i citiranost jedan je od parametara vrednovanja znanstvene produktivnosti i njegova odjeka kroz citiranost u relevantnim bazama podataka. Zastupljenost, odnosno indeksiranost znanstvenih radova provjerava se u relevantnim bazama podataka propisanim pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, za određena znanstvena područja.

Citiranost podrazumijeva ukupan broj citata objavljenih radova znanstvenika u citatnim bazama podataka.

Knjižnica izdaje Potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova znanstvenika i nastavnika u bazama podataka javno dostupnim u Republici Hrvatskoj za potrebe izbora i napredovanja u znanstvena i nastavna zvanja, prijave na projekte i sl.

 

Pretraživanja i potvrde izdaju se za:

  •  Web of Science - potvrda o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u relevantnim bazama podataka (Web of Science Core Collection, Current Contents Connect) i potvrda o njihovoj citiranosti u WoS-u;
  •  Scopus - potvrda o broju radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u bazi podataka i potvrda o citiranosti objavljenih radova;
  •  potvrdu o bibliometrijskim pokazateljima časopisa - faktoru odjeka (Impact Factor) i kvartilu (Q) pojedinog časopisa za određenu godinu prema Journal Citation Reports (JCR) u  WoS-u, te bibliometrijskom pokazatelju SJR i kvartilu (Q) prema Scopusu.

 

WoS (JCR) - impakt faktor (IF) i kvartili (Q) časopisa

Essential Science Indicators 

Scopus - bibliometrijski pokazatelj SJR i kvartili (Q) časopisa

Indeksiranost i citiranost WoS i Scopus.pptx