Nabava

Obrazac: Zahtjev za kupnju knjiga 

 

Knjižnica stvara svoj fond kupnjom, zamjenom i darovima.

 

Knjižnici Fakulteta obvezno se dostavljaju:

  • Knjige koje izdaje Fakultet – 5 besplatnih primjeraka ili više prema potrebi
  • Doktorske disertacije (i magistarski radovi) obranjene na Fakultetu – 1 primjerak
  • Doktorske disertacije (i magistarski radovi) nastavnika Fakulteta obranjene na drugim ustanovama – 1 primjerak
  • Periodična literatura (znanstveni i stručni časopisi) koje izdaje Fakultet
  • Zbornici radova sa skupova i savjetovanja

 

Nabavu domaće i inozemne stručne i znanstvene literature Knjižnica realizira prema potrebi i iskazanim zahtjevima korisnika. Domaća literatura nabavlja se direktno od izdavača ili knjižara, a strana posredstvom licenciranih dobavljača. Knjižnica nabavlja građu temeljem Zahtjeva za kupnju knjiga koji popunjava djelatnik Fakulteta kojemu je knjiga potrebna. Zahtjev zatim potpisuje predstojnik zavoda koji može odobriti da se troškovi nabave podmire iz sredstava znanstvenog ili stručnog projekta, a na kraju i dekan koji može odlučiti da se troškovi nabave podmire iz vlastitih ili poticajnih sredstava Fakulteta.

 

Udžbenike i priručnike koji su na popisu obvezne literature u okviru nastavnih planova i programa koji se izvode na Fakultetu Knjižnica nabavlja, u pravilu, u broju primjeraka pojedinog naslova koji odgovara 20 % od broja studenata koji slušaju određeni predmet. Međutim, Knjižnični odbor može taj broj primjeraka i promijeniti u skladu sa stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima. Broj primjeraka dopunske literature određuje Knjižnični odbor u dogovoru s predmetnim nastavnikom.

 

Domaća periodična literatura nabavlja se na zahtjev korisnika koji odobrava predstojnik zavoda, a zatim i dekan.

 

Za strane časopise se krajem svake kalendarske godine obnavlja pretplata na način da Knjižnični odbor, na prijedlog predstojnika zavoda, sastavi i predloži dekanu popis časopisa koji treba naručiti. Nakon odobrenja raspisuje se javna nabava i časopisi naručuju od najpovoljnijeg dobavljača.

 

U slučaju postojanja ponude za darivanjem literature Fakultetu, o tome se odmah izvještava voditelj Knjižnice koji daje mišljenje o njezinom prihvatu. Poslovi dobave i primitka darovane literature obavljaju se u okviru knjižničnog poslovanja na Fakultetu.

 

Knjižnica može obavljati razmjenu fakultetskuh publikacija s knjižnicama i ostalim institucijama u zemlji i inozemstvu.