Edukacija korisnika

Osnovne informacije o knjižnici te uslugama koje nudi možete pronaći ovdje.

 

Pretraživanje kataloga i baza podataka

Kako pronaći literaturu za seminare, završne i diplomske radove -  prezentacija o pretraživanju knjižničnog kataloga i mrežnih izvora podataka
Online baze podataka - priručnik za pretraživanje
 

Informacijska pismenost je kompetencija koju svi studenti trebaju savladati kako bi napredovali kao stručnjaci u današnjem globalnom informacijskom društvu i bili osposobljeni za cjeloživotno učenje. 

Knjižnične djelatnice organizirat će edukaciju o pretraživanju knjižničnog kataloga, drugim izvorima informacija, načinima pretraživanja baza podataka te o drugim temama za koje pokažete interes. Za individualnu ili grupnu edukaciju potrebno je prijaviti se na adresu e-pošte: knjiga@gfos.hr.

 

Pisanje seminara, završnih i diplomskih radova

 

 

Pravopisne upute 

 

Brojne ankete i istraživanja pokazuju zabrinjavajuću nepismenost među učenicima i studentima. Nesnalaženje u pravopisnim i gramatičkim pravilima, slaganju rečenica i lijepom i jasnom izražavanju u seminarima, završnim i diplomskim radovima, vrlo je upečatljiv nedostatak i ostavlja izuzetno loš dojam kod profesora.  Pismenost i dobro izražavanje signaliziraju naprednije obrazovanje, a možda i moćniji intelekt. Stoga vam ovim uputama želimo pomoći da popravite svoju pismenost, a ako vam treba dodatno jezični savjet, slobodno nam se obratite - e-poštom ili osobno u knjižnicu. 

Zahvaljujemo upravi Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, osobito profesorici Željki Štefan, autorici, na dozvoli za postavljanje ovog dokumenta na našu mrežnu stranicu.

PRAVOPISNE UPUTE ZA STUDENTE

HRVATSKI PRAVOPIS

JEZIČNI PRIRUČNIK COCA-COLE HBC HRVATSKA : hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji

JEZIČNI SAVJETNIK  Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

RJEČNIK POSUĐENICA IZ ENGLESKOG JEZIKA s objašnjenjem

STRUNA -  terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku.  Građevinarstvo - pretraživanje termina

 

Popis literature / izvora podataka (bibliografija)

 

Citiranje literature je postupak opisa korištenog dokumenta/publikacije uz pomoć bibliografskih elemenata. Osnovni bibliografski elementi su: autor/i, naslov rada, naslov časopisa, numerički podaci o časopisu, grad, izdavač i godina izdavanja. Podatak o citiranoj jedinici (referenci) u radu se pojavljuje obvezno dva puta. Prvi put u tekstu rada, a drugi put u popisu korištene literature. Reference se u tekstu rada označavaju arapskim brojkama nastavno od 1, a u popis korištene literature upisuju se redoslijedom pojavljivanja u tekstu rada.

U akademskoj zajednici u posljednje se vrijeme kao najrašireniji način nametnuo tzv. Harvardski bibliografski stil (engl. Harvard Bibliographic Style), iako ni taj sustav nije potpuno ujednačen, što znači da postoje njegove različite inačice (varijacije), ovisno o instituciji odnosno autoru/ici koji ga primjenjuju. Ovdje upućujemo na pravila o pisanju bibliografskih jedinica prema PRAVILA CITIRANJA Zrinke Udiljak-Bugarinovski, prof., dipl. knjiž., s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

 

Priručnik "Citiranje u digitalnom okruženju"

 

Pisanje doktorskih radova

 

  • HRN ISO 7144 : dokumentacija - oblikovanje disertacija i sličnih dokumenata (ISO7144:1986) = documentation - presentation of thesis and similar documents (ISO7144:1986) = documentation - presentation des thesis et documents assimiles (ISO7144:1986), 2. izd., Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004.

Norma je dostupna za rad u čitaonici.