Međuknjižnična posudba

Obrazac: Zahtjev za međuknjižničnu posudbu 

 

U knjižnici se obavlja međuknjižnična posudba knjiga, časopisa i  kopija radova iz časopisa i zbornika za djelatnike Fakulteta. Ova se usluga ostvaruje u suradnji s fakultetskim i specijalnim knjižnicama u Hrvatskoj, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku, a njezinim posredstvom i s europskim knjižnicama, prvenstveno s British Library te s udruženim njemačkim knjižnicama putem njihovog servisa Subito

 

Naručivanje kopija radova iz časopisa i zbornika i posudba knjiga iz fondova fakultetskih (i jednog dijela specijalnih) knjižnica u Hrvatskoj te iz fonda GISKO, ne naplaćuje se. 

 

Naručivanje kopija radova iz časopisa i zbornika i posudba knjiga iz fondova europskih knjižnica naplaćuje se prema trenutačno važećem cjeniku:

1. Posudba monografskih publikacija

1.1. Inozemstvo

British Library Document Supply Centre 250,00 kn

Subito 190,00 kn

2. Nabava preslika članaka

2.1. Inozemstvo

British Library Document Supply Centre 120,00 kn

Subito  110,00 kn (do 20 stranica) + 1,00 kn po stranici za članke koji imaju više od 20 stranica

 

 

Referentna zbirka, zbirka ocjenskih radova (doktorske disertacije, magistarski radovi, završni i diplomski radovi), zbirka normi, časopisi i sva ostala literatura koja se ne posuđuje izvan knjižnice, ne posuđuje se međuknjižničnom posudbom.