Posudba za studente

PRAVILA POSUDBE U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19:

Posudba i vraćanje građe radi se prema posebnim pravilima, sukladnim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

U čitaonici se do daljnjeg neće moći učiti, ali ćemo je koristiti za posudbu i vraćanje knjiga, i to na sljedeći način:

 1. Knjige, koje želite posuditi, morate najprije zatražiti:

 

 1. Knjige ćemo pripremiti i obavijestiti vas kada možete doći po njih. Posudba više neće biti na uobičajenom ulazu za pultom, nego će vas knjige čekati zapakirane u vrećice s vašim imenom u čitaonici. U čitaonicu ulazite na „gornji“ ulaz, iz Legere kluba, uzmete svoju vrećicu, a na drugi stol ostavite vrećicu s knjigama koje vraćate.

 

 1. Pri ulasku u čitaonicu obavezno dezinficirajte ruke. Ako nas želite nešto pitati ili dogovoriti se, možete doći do pulta, ali vas molimo da držite propisani razmak od 2 m.

 


Pravila posudbe građe za studente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek:

 • Pravo upisa u knjižnicu ima svaki student upisan u tekuću školsku godinu, što dokazuje predočenjem indeksa. U indeks se, na posljednju stranicu, udara žig s natpisom: Knjižnica GrAFOS Osijek – posuđuje. Osnovni podatci o studentu (ime i prezime, broj indeksa, status studenta, adresa i telefonski broj) upisuju se u modul posudbe računalnog programa (CROLIST). Student dobiva plastificiranu  iskaznicu s bar-kodom, koja je trajni identifikacijski dokument dok god studira na Fakultetu. Studenti prve godine, odnosno studenti koji se prvi puta upisuju u knjižnicu, dobivaju i letak s uputama i osnovnim podatcima o načinu korištenja uslugama knjižnice.
 • Upis je besplatan i vrijedi do kraja tekuće akademske godine (1. listopada), odnosno do kraja upisnog roka za narednu akademsku godinu. Svake nove akademske godine upis se mora obnoviti, a iskaznica ostaje ista.
 • Korisnik knjižnice može istovremeno posuditi najviše tri knjige. Izuzetak su studenti s posebnim statusom (prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, NN 174/04) koji mogu posuditi neograničeni broj knjiga i vratiti ih do kraja akademske godine.
 • Rok za vraćanje knjiga je najviše 45 dana (15 dana + 2 produženja roka za po 15 dana).
 • Serijske publikacije (novine i časopisi), enciklopedije, priručnici i rječnici se ne posuđuju izvan knjižnice nego upotrebljavaju u čitaonici. U izuzetnim situacijama (ako trebaju kopirati članak iz časopisa, ako im je rječnik potreban na ispitu iz stranog jezika i slično), studentima se i takva literatura može posuditi na 1 do 2 dana, a profesorima i do nekoliko dana.
 • Posljednji ili jedini primjerak nekog naslova ne može se posuditi i ostaje za rad u čitaonici.
 • Korisnik je dužan vratiti posuđenu građu u istom stanju u kojem je posuđena.
 • Izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik mora nadomjestiti novom knjigom.
 • Za rad u čitaonici studenti mogu koristiti cjelokupni knjižnični fond.
 • Prije upisa u sljedeću školsku godinu, nakon diplomiranja ili u slučaju napuštanja Fakulteta, studenti moraju vratiti sve knjige, što se potvrđuje pečatom u indeksu (Knjižnica GrAFOS Osijek – vraćeno).