Knjige - tiskana i e-izdanja

KATALOG GFOS

U katalogu se nalaze zapisi cjelokupnog fonda knjižnice: knjige, norme, doktorske disertacije, magistarski radovi, referentna literatura (enciklopedije, leksikoni, rječnici, priručnici, atlasi), časopisi. 

Zasebno se mogu pregledavati udžbenicidoktorske disertacijemagistarski radovinorme.

 

Pretraživanje knjižničnog kataloga - prezentacija s uputama za pretraživanje kataloga

 

OTVORENI PRIVREMENI PRISTUPI ZBOG PANDEMIJE KORONAVIRUSA:

 

Detaljne upute za pristup od kuće i pretraživanje baze e-udžbenika Springer Nature

(isti je postupak i za ostale baze kojima se pristupa putem proxy servera na Portalu e-izvori)

 

National Emergency Library - digitalna knjižnica s 1,4 milijuna digitalnih knjiga na engleskom jeziku. Odabrane knjige se posuđuju na 14 dana, a  mogu se čitati na mrežnoj stranici digitalne knjižnice ili skinuti na računalo u formatu PDF ili ePub.

EBSCO Information Services  - e-izvori i mrežna mjesta na kojima se mogu pronaći aktualne i slobodno dostupne informacije vezane uz širenje bolesti COVID-19. Detalje i poveznice na važne e-izvore možete preuzeti ovdje.

 

E-KNJIGE - IZDANJA GRAFOS-a:

 

Različiti aspekti primjene pepela biomase (2021.) - autori su profesori Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek: Ivanka Netinger Grubeša, Ivana Barišić, Tihomir Dokšanović i Ivana Šandrk Nukić, zatim profesor s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek Davor Kralik, s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek izv. prof. Hrvoje Glavaš te dr. sc. Milan Ivanović iz Panona instituta za strateške studije Osijek

Uvod u spregnute konstrukcije od čelika i betona iz studentske perspektive  (2020.)mrežna nastavna skripta u izdanju GrAFOS-a, koju su izradili studenti Stjepan Boduljak, Antonia Bošnjak, Valentina Jurić, Manda Lucić, Nikola Lucić, Ana Perić, Benjamin Pervan, Ivan  Vrdoljak i  Tin Vujčić, a mentori i recenzenti prof. dr. sc. Damir Markulak i doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović

Elementi visokogradnje I - sažetak predavanja iz predmeta ELEMENTI VISOKOGRADNJE I (Ž. Koški, N. Bošnjak, I. Brkanić) sastavljen je za potrebe izvođenja nastave na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, 2012. g.

Aničić, Dražen: Prednapeti beton (skripta)

 

SLOBODNO DOSTUPNE E-KNJIGE:

 

DOAB - Directory of Open Access Books je portal na kojemu je raspoloživo nešto više od 10.600 knjiga u otvorenom pristupu iz svih područja znanosti

InTech - InTechOpen je najveći svjetski izdavač knjiga u otvorenom pristupu za područja primijenjenih znanosti, tehnologije i medicine

MIT Press Open Architecture and Urban Studies - MIT Press, izdavačka kuća američkog sveučilišta Massachusetts Institute of Technology, otvorila je pristup e-knjigama o arhitekturi i urbanizmu, digitalnoj kolekciji rijetkih, traženih i ranije izdanih knjiga, objavljenih između 1964. i 1998. godine.

Project Gutenberg - najstarija digitalna biblioteka na svijetu, projekt koji je započeo Michael Hart 1971. godine  s ciljem da sve knjige koje su u javnom vlasništvu prebaci u elektronički oblik. Do danas  u bazu je uneseno više od 60.000 besplatno dostupnih naslova.

 

Odjel za matematiku - sva izdanja Odjela javno su dostupna na jednom mjestu te se mogu slobodno koristiti u akademske svrhe.

Opći tehnički uvjeti za radove na cestama (OTU) propisuju uvjete izvedbe pojedinih vrsta radova u realizaciji projekta izgradnje cesta. Poveznice na Knjige I do VI dostupne su na stranici Hrvatskih cesta. 

Priručnik za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada - autori su nastavnici Arhitektonskog fakulteta Zagreb, dr. sc. Josip Galić, dipl. ing. građ., Hrvoje Vukić, mag. ing. aedif., dr. sc. Davor Andrić, dipl. ing. arh i Lucija Stepinac, mag. ing. aedif.

Sigurna uporaba toplinsko-izolacijskih materijala u građevinama s aspekta zaštite od požara - Tehnički priručnik za projektiranje i izvođenje -  autori: Marija Jelčić Rukavina, Milan Carević i Zoran Veršić; izdanje Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatske gospodarske komore, 2020.

Tehnike popravaka i pojačanja zidanih zgrada - nastavak Priručnika za protupotresnu obnovu postojećih zidanih zgrada, autora Josipa Galića, Hrvoja Vukića, Davora Andrića i Lucije Stepinac

 

Zbornici

 

Izazovi u graditeljstvu 4 - e-knjiga koja sadrži sve radove prezentirane na skupu Hrvatski graditeljski  forum 2017 (Poveznica je preuzeta sa stranice Hrvatskog saveza građevinskih inženjera koji je organizator Foruma i urednik zbornika.)

OTO 2019. - 28. Međunarodni znanstveni skup Organizacija i tehnologija održavanja : Zbornik radova, Vinkovci, 12. 12. 2019.

Proceedings / 13th International conference Organization, technology and management in construction (OTMC), Poreč, 27-30 September 2017. Izdavači e-zbornika radova i zbornika sažetaka u tiskanom obliku su Hrvatska Udruga za organizaciju građenja i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Procedia Engineering - zbornik radova s Creative Construction Conference 2017. (CCC 2017), održane u Primoštenu od 19. do  22. lipnja 2017. Na mrežnoj stranici ScienceDirecta omogućen je otvoreni pristup svim radovima.

Renewable Energy and Landscape Quality  - knjiga je rezultat projekta COST TU1401 RELY u kojemu je sudjelovalo preko 200 istraživača iz 35 europskih država, među kojima i profesorice s Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Dina Stober i Zlata Dolaček-Alduk.

Voda za sve - zbornik radova 7. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Voda za sve, u izdanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

WCEE Online Proceedings - baza zbornika Svjetske konferencije o potresnom inženjerstvu

Zbornici radova hrvatskih konferencija o vodama - Hrvatske konferencije o vodama održavaju se redovito svake četvrte godine počevši od 1995. godine, a na mrežnoj stranici Hrvatskih voda dostupni su zbornici radova sa svih 7 konferencija.

 

Virtualna referentna zbirka:

 

Hrvatska enciklopedija - temelji se na knjižnom (tiskanom) izdanju koje je objavljeno u 11 svezaka od 1999. do 2009. godine, glavni urednici kojega su bili Dalibor Brozović (1–3. svezak), August Kovačec (4–7. svezak) i Slaven Ravlić (8–11. svezak). U tom je izdanju na ukupno 9272 stranice velikog enciklopedijskog formata objavljeno 67 077 članaka (s ukupno 1 059 000 redaka), sa 17 000 crno-bijelih priloga i 504 stranice priloga u boji. 

Proleksis enciklopedija - prva hrvatska online enciklopedija, razvijena u suradnji Pro Leksisa i CARNeta, uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Sadrži više od 62 000 članaka s mnogobrojnim natuknicama i podnatuknicama koji su često i sami članci, te više od 17 000 fotografija, ilustracija, mapa i sl.

Encyclopedia Britannica

EUROPEANA

Oxford Dictionary of Construction, Surveying and Civil Engineering

Dictionary.com - engleski rječnik, prevoditelj više jezika

Tehnički rječnik - besplatni višejezični online rječnik koji nudi mogućnost prijevoda preko 700.000 riječi i pojmova s hrvatskog na engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, češki i ruski jezik.

STRUNA -  terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku. U Struni ravnopravno surađuju stručnjaci jezikoslovne struke sa stručnjacima pojedinih struka, a  terminološku, kroatističku i tehničku podršku prihvaćenim projektima pruža Institut za hrvatski jezik i jezikoslovljeGrađevinarstvo - pretraživanje termina

 

SLOBODNO DOSTUPNE AUDIOKNJIGE:

 

eLektire - za pristup i preuzimanje potrebna prijava AAI@Edu.HR elektroničkim identitetom

Open Culture  

LibriVox

Lit2Go

Free Classic Audiobooks

Loyal Books

Digital Book

Learn Out Loud