Poslanje

 

Poslanje knjižnice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta je osiguranje dostupnosti knjižnične građe i informacijskih izvora temeljenih na znanju sa svrhom postizanja izvrsnosti u izvršavanju nastavnog, znanstvenog i stručnog rada na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Cilj knjižnice je biti informacijsko središte Fakulteta, podrška u akademskom i cjeloživotnom obrazovanju studenata, aktivno doprinositi znanstvenom i istraživačkom radu znanstveno-nastavnog osoblja, ali i biti pokretač i nositelj kulturnih aktivnosti na Fakultetu.