Strane baze i mrežni izvori

 

Isključenje pristupa u 2021. godini:

APA PsycInfo, CAB Abstracts, EconLit, Inspec, MathSciNet - zbog isteka licenci.

Baza podataka Inspec neće se nabavljati u 2021. godini.

 


 

Web of Science     

 
 

Web of Science (WoS) je Clarivate Analyticsova (bivši Thomson Reuters) platforma preko koje su dostupne bibliografske, citatne i baze cjelovitih tekstova koje pokrivaju sva područja znanosti. 

Izdavač: Clarivate Analytics

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Platforma baza podataka

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Web of Science (WoS)

  

 

 

 
 

Scopus 

    

Scopus je bibliografska i citatna baza podataka koja indeksira časopise, serije knjiga, trade časopise i zbornike radova s konferencija iz svih područja znanosti. Uključuje izvore iz cijeloga svijeta, a indeksirano je i preko 130 hrvatskih tekućih časopisa. Podaci o citiranosti dostupni su od 1996. godine nadalje. Scopus sadrži preko 40 milijuna zapisa (čak 70% zapisa ima sažetak), a pokriva i milijune kvalitetnih web stranica i patenata.
Izdavač: Elsevier
Pristup: Nacionalna licenca
Vrsta baze: Bibliografska i citatna baza
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Pretraživanje baze: Scopus

 

 

 

EBSCO 

 

Izdavač EBSCO omogućio korištenje aplikacije EBSCO Discovery Service prilagođene svakoj pojedinoj instituciji. EDS je sučelje za objedinjeno pretraživanje svih e-izvora koji su dostupni na našim institucijama. Sve baze koje su dostupne na pojedinim sveučilištima i ustanovama te slobodni mrežni izvori sada su pretraživi korištenjem jednog polja.

Objedinjeno pretraživanje, EDS, mogu koristiti svi pripadnici pojedine sveučilišne zajednice i institucije: studenti, nastavnici i zaposlenici. Korištenje je omogućeno direktno s računala u institucijama, te logiranjem AAI@EduHr identitetom za pretraživanje izvan sustava.

Ovdje možete odabrati svoju instituciju na padajućem izborniku za pretraživanje izvan sustava.

Upute za pretraživanje

   

 

 

 

 

 

EBSCOhost je platforma preko koje su dostupne sve EBSCO baze podataka. Obuhvaćaju niz bibliografskih baza, kao i brojne baze s cjelovitim tekstom radova iz prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva.

Izdavač: EBSCO Information Services

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Platforma baza podataka

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: EBSCOhost

 

 

 

Google Scholar

  

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata

Izdavač: Google 

Pristup: Otvoreni pristup 

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Izobrazba, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Google Scholar 

 

 

 

Science Direct

 

ScienceDirect je sučelje koje sadrži veliki izvor informacija za znanstvenike, nastavnike, studente, informacijske stručnjake itd. Science Direct je dio Elseviera i nudi preko 14 milijuna publikacija koje uključuju preko 3,800 časopisa (od čega oko 2000 izdaje Elsevier) i preko 35,000 knjiga. Baza pokriva područja prirodnih, tehničkih, medicinskih i društvenih znanosti. 

Izdavač: Elsevier

Pristup: Djelomičan pristup, nacionalna licenca (do 2012. god.)

Vrsta baze: Djelomično cjelovit tekst

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: ScienceDirect


 

 

Springer

 

Springer Journals je baza dostupna putem platforme SpringerLink. Sadrži više od 2000 znanstvenih časopisa u svim znanstvenim područjima. Cijela akademska i znanstvena zajednica ima pristup časopisima u rasponu od 1997. godine do danas i zadržava pravo trajnog pristupa na sadržaj iz 2020. godine

Popis časopisa

Izdavač: Springer Nature

Trajanje ugovora: 30. 5. 2020. - 30. 5. 2021.

Pristup: Nacionalna licenca 

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Springer Journals

 

  

 

Taylor & Francis Subject Collections

 

 

Taylor & Francis Subject Collections je zbirka znanstvenih časopisa koja sadrži više od 2,000 naslova u okviru društvenih i humanističkih znanosti, prirodnih i tehničkih znanosti te medicine i javnog zdravstva. Dostupni su časopisi u rasponu od 1997. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine onih naslova koji su bili pretplaćeni prethodnih godina.

Popis časopisa

Izdavač: Taylor & Francis Group 

Trajanje ugovora: 30. 5. 2020. - 30. 5. 2021.

Pristup: Nacionalna licenca 

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Taylor & Francis Subject Collections 

   

 

 

 

 

Cambridge Journals

 

 

 

Cambridge Journals Online zbirka časopisa obuhvaća više od 400 recenziranih znanstvenih časopisa koji pokrivaju razna znanstvena područja uključujući prirodne znanosti, biomedicinu i zdravstvo, znanosti o okolišu, biotehničke znanosti te društvene i humanističke znanosti.

Dostupan je sadržaj od 1997. – 2020., a hrvatska akademska zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

Popis časopisa

Izdavač: Cambridge University Press 

Trajanje ugovora: 25. 3. 2020. - 25. 3. 2021.

Pristup: Nacionalna licenca 

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Cambridge Journals 

 

 

      

Wiley

 

Wiley Online Library  je platforma putem koje je moguće pristupiti multidisciplinarnoj zbirci od preko 1500 časopisa sa 6 milijuna dostupnih članaka objavljenih od 1997. godine. Zastupljeni časopisi pokrivaju raznovrsna područja i discipline uključujući društvene znanosti (ekonomija, financije, računovodstvo, informatika, informacijska tehnologija, pravo i kriminologija, psihologija), agronomiju, prehrambenu tehnologiju i nutricionizam, arhitekturu i prostorno planiranje, umjetnost, tehničke i prirodne znanosti, medicinu i zdravstvo, veterinarstvo. Pristup platformi omogućava izdavačka kuća Wiley. Wiley surađuje s više od 900 prestižnih društava s ukupno 2 milijuna članova te objavljuje njihove znanstvene publikacije uključujući časopise, knjige, baze podataka, referentnu literaturu i raznovrsne online alate sa svrhom unapređivanja i usavršavanja znanstveno-istraživačkih procesa i obrazovanja.

Dostupan je sadržaj od od 1997. – 2020., a hrvatska akademska i znanstvena zajednica zadržava trajno pravo pristupa na sadržaj iz 2020. godine.

Izdavač: Wiley

Trajanje licence: 1. 1. 2020. - 31. 12. 2020.

Pristup: Nacionalna licenca 

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti

Pretraživanje baze: Wiley Online Library 

 

  

 

 

 

CRC Netbase

 

CRCnetBASE - nagrađivana platforma za znanost, tehnologiju, inženjerstvo i medicinu. Platforma CRC Press nudi sveobuhvatnu kolekciju e-knjiga koja donosi više od 15.000 referenci u više od 400 predmetnih područja i više od 40 zbirki. Ima 10 milijuna stranica bogatog sadržaja i autoritativnih izvora, što knjižničarima dopušta izgradnju zbirke e-knjiga koja najbolje odgovara potrebama njihovih korisnika. Mobilna aplikacija CRCnetBASE omogućuje kompletan pristup bazama.

CRC Press i CRCnetBASE su dio Taylor & Francis Group-e, Informa Company. Da biste saznali više o CRC Press ili pregledavali kompletan katalog tiskanih referenci, posjetite crcpress.com

 

 

 

EconLit

 

 

 

EconLit je bibliografska znanstvena baza podataka koju izdaje American Economic Association, a obuhvaća područje ekonomije i poslovanja. Uključuje recenzirane članke, radne materijale s vodećih sveučilišta, doktorske disertacije, knjige, zbornike s konferencija i recenzije knjiga. Baza sadrži više od 1.5 milijuna zapisa koji sežu od 1886. godine.

Baza je dostupna na platformi EBSCOhost, a udaljeni pristup moguć je odabirom proxy servera na glavnom izborniku Portala e-izvori ili putem Shibboleth prijave.

Izdavač: American Economic Association

Trajanje licence: 1. 4. 2020. - 30. 3. 2021.

Pristup: Nacionalna licenca

Vrsta baze: Bibliografska baza

Područja: Društvene znanosti

Pretraživanje baze: EconLit