NOVO IZDANJE GRAFOSA

Mulabdić, M.: Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju

 

Objavljena je nova knjiga u izdanju Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek: Ispitivanje tla u geotehničkom laboratoriju, autora prof. dr. sc. Mensura Mulabića.

Knjiga je sveučilišni udžbenik namijenjen studentima građevinarstva i opisuje postupke ispitivanja tla u geotehničkom laboratoriju, za potrebe izvedbe geotehničkih zahvata u tlu. Opisani su najčešći pokusi kojima se određuju fizikalna i mehanička svojstva tla po međunarodno prihvaćenim metodama ispitivanja (norme HRN, EN, ISO). Uvršteni su i dijagrami/izrazi koji povezuju procjene geotehničkih parametara tla i rezultate ispitivanja po pojedinoj metodi te je dan sažeti osvrt na teoriju mehanike tla koja je bliska metodama ispitivanja. Svako od 14 poglavlja sadrži bogat popis literature koja može služiti za detaljnije upoznavanje s metodama ispitivanja.

Primarni korisnici kojima je knjiga namijenjena su studenti građevinarstva, geotehnički laboratoriji, projektanti...