Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo je
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE
koji je objavljen u Narodnim novinama 8. svibnja 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2020_05_55_1100.html