Za nastavnike

 

Pravo korištenja, odnosno posudbe knjiga izvan knjižnice, imaju sljedeći korisnici:

 

(1) svi zaposlenici Fakulteta

(2) studenti Fakulteta

(3) znanstveni i stručni djelatnici drugih ustanova i organizacija iz područja građevinarstva

(4) prosvjetni zaposlenici Osječko-baranjske županije

(5) zaposlenici svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i

(6) studenti svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

 

Korisnici navedeni pod točkama 1 i 2 mogu posuđivati knjige izvan prostorija knjižnice.

Korisnici navedeni pod točkama 3, 4 i 5 imaju pravo posudbe knjiga međuknjižničnom posudbom (posredovanjem svojih knjižnica) ili mogu biti upisani u knjižnicu kao vanjski korisnici.

Korisnici navedeni pod točkom 6 imaju pravo posudbe knjiga samo uz polog indeksa u knjižnici.