Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Aktivnosti u 2019. g. u okviru Forecast Engineering projekta Erasmus+ programa - Ključna mjera 2.


Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions
2016-1-DE01-KA203-002905  
Erasmus+ program - Ključna mjera 2.
 
Poštovani studenti diplomskog i poslijediplomskog sveučilišnog studija,
 
u 2019. g. na projektu pod nazivom "Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions" u okviru "Erasmus+ programa - Ključna mjera 2.", imate mogućnost prijaviti se i sudjelovati na ovim aktivnostima:
 
1) 
međunarodni izborni predmet diplomskog sveučilišnog studija pod nazivom "Nonlinear Analysis of Structures: Wind Induced Vibrations" na Sveučilištu Bauhaus-Universität Weimar, Njemačka, u razdoblju od 6. do 13. travnja 2019. g. (1. dio) i od 10. do 17. kolovoza 2019. g. (2. dio)
 
2) 
međunarodni izborni predmet poslijediplomskog sveučilišnog studija pod nazivom "Applied and Computational Mathematics in Engineering Application" na Sveučilištu Universdidade de Aveiro, Portugal, u razdoblju od 25. do 29. ožujka 2019. g. 
 
3) 
međunarodni izborni predmet poslijediplomskog sveučilišnog studija pod nazivom "Structural Health Monitoring and Computer Vision" na Sveučilištu Bauhaus-Universität Weimar, Njemačka, u razdoblju od 3. do 7. lipnja 2019. g. 
 
 
Troškovi putovanja i boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi pokriveni su u okviru projekta.  U svrhu sudjelovanja potrebno je poznavanje engleskog jezika najmanje na razini A2 prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (https://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cefr). Broj mjesta za sudjelovanje na aktivnostima koje se odnose na diplomski sveučilišni studij je pet, a za poslijediplomski sveučilišni studij je četiri. Sudjelovanje na aktivnostima moguće je ostvariti 6 ECTS bodova. 
 
Upite o načinu sudjelovanja, vrednovanja i prijavi na navedene aktivnosti molimo Vas zatražite putem adrese e-pošte dpenava@gfos.hr .
 
Koordinator partnerskog sveučilišta
 
doc. dr. sc. davorin Penava, dipl. ing. građ. 

 

Flyer phd Weimar2019.pdf

Flyer Aveiro2019.pdf

Flyer msc Weimar2019.pdf