Misija i vizija


Misija i vizija

 

Misijom i vizijom Građevinski i arhitektonski fakultet pokazuje posvećenost izvrsnosti u obrazovanju i znanstveno-istraživačkom radu kao temelju napretka sredine i društva u kojem djeluje. S obzirom na postavljene ciljeve Strategije, u budućem će se razdoblju redefinirati misija i vizija Fakulteta.

 

Misija Građevinskog i arhitektonskog fakulteta je:


• provoditi i razvijati sveučilišno obrazovanje visoke kvalitete na prijediplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te cjeloživotno obrazovanje u području tehničkih znanosti (polja: građevinarstvo, arhitektura i urbanizam te temeljne tehničke znanosti),


• znanstveno-istraživačkim radom prilagođenim potrebama gospodarstva kontinuirano stvarati nova znanja, promicati njihovu primjenu u praksi i unaprjeđivati sveučilišno obrazovanje,


• biti društveno odgovorna i otvorena institucija visokih akademskih vrijednosti i etičkih načela, koja osigurava jednakost i uključenost svojim zaposlenicima i studentima.

 

Vizija Građevinskog i arhitektonskog fakulteta je biti međunarodno prepoznatljiva visokoškolska i inovativna istraživačka ustanova koja prati i analizira potrebe gospodarstva i sudjeluje u stvaranju suvremenih istraživačkih spoznaja s ciljem unaprjeđenja postojećih i stvaranja novih oblika prijenosa znanja u društvo, te time pokretati razvitak Republike Hrvatske.