Povjerenstva


Povjerenstvo za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja imenovano je odlukom dekana, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Povjerenstvo djeluje u sastavu:

  • Izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.,predsjednica
  • Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ., zamjenica predsjednice
  • Mr.sc.Tatjana Mijušković-Svetinović,dip.ing.građ.,predstavnica nastavnika
  • Dino Obradović, mag.ing.aedif., predstavnik suradnika
  • Jurica Vrdoljak, dipl.ing.građ., predstavnica vanjskih dionika (DIT d.o.o.)
  • Marija Grizelj,dipl.ing.građ., predstavnica vanjskih dionika (Hidroing d.o.o.)
  • Maja Zebić, predstavnica studenata

 

 

Povjerenstvo predlaže, organizira, koordinira i provodi pojedine postupke sustava kvalitete te sudjeluje u razvijanju institucijskih mehanizama osiguravanja, unaprjeđivanja i promicanja kvalitete na Fakultetu.

Povjerenstvo jednom godišnje izrađuje Plan aktivnosti kao i realizaciju istog. 

 

 

Dokument relevantan za definiranje djelovanja, zadaća i odgovornosti Povjerenstva je Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek od 12. studenog 2019. godine.