Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Povjerenstva


Povjerenstvo za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja imenovano je odlukom dekana, a sukladno Pravilniku o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

 

Povjerenstvo djeluje u sastavu:

  • Izv.prof.dr.sc. Dina Stober, dipl.ing.arh.,predsjednica
  • Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.ing.građ., zamjenica predsjednice
  • mr.sc.Tatjana Mijušković-Svetinović,dip.ing.građ.,predstavnica nastavnika
  • Krunoslav Ćosić, mag.ing.aedif., predstavnik suradnika
  • Mr.sc. Martina Vračević, dipl.ing.građ., predstavnica vanjskih dionika (IGH)
  • Marija Grizelj,dipl.ing.građ., predstavnica vanjskih dionika (Hidroing d.o.o.)
  • Dorotea Markasović, predstavnica studenata

 

 

Povjerenstvo organizira, koordinira i provodi postupke unatrnje prosudbe te sudjeluje u razvijanju institucijskih mehanizama osiguravanja, unaprjeđivanja i promicanja kvalitete na Fakultetu. Povjerenstvo jednom godišnje Fakultetskom vijeću podnosi izvješće o najvažnijim aktivnostima sustava kvalitete te izrađuje Plan aktivnosti Povjerenstva kao i realizaciju istog.

 

 

Dokument relevantan za definiranje djelovanja, zadaća i odgovornosti Povjerenstva je Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donesen 29. rujna 2006. dostupan je ovdje.