Obavijesti sustava upravljanja kvalitetom


   

Proveden recertifikacijski audit sustava kvalitete prema HRN EN ISO 9001:2008

Datum objave: 07.10.2016.

27. lipnja 2016.

Tri godine nakon posljednje obnove certifikata kojim se potvrđuje primjena sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu, 27. lipnja 2016. godine održan je recertifikacijski audit. Recertifikacijski audit proveden je prema planu audita s ciljem provjere u kojoj mjeri su ispunjeni zahtjevi norme HRN EN ISO 9001:2008. Rezultat recertifikacijskog audita je produljenje važnosti trajanja certifikata u idućem trogodišnjem razdoblju.

 

Recertifikacijski audit obuhvatio je nastavni, znanstveni i stručni proces, proces upravljanja kvalitetom,Tajništvo, Ured za studente, nabavu i izdavačku djelatnost.

Na završnom sastanku s upravom Fakulteta i u izvješću auditora konstatirano je da se sustav primjenjuje prema Priručniku kvalitete i definiranoj dokumentaciji te da nisu uočena nikakva kritična odstupanja od zahtjeva norme. Dane su preporuke za poboljšanje u smislu inzistiranja na detaljnom dokumentiranju nesukladnosti u realizaciji svakodnevnih procesa te nekoliko manjih napomena vezanih uz provođenje internog audita.

 

U izvješću auditora naglašeni su pozitivni aspekti sustava kvalitete Fakulteta u smislu izrade izvješća i analize mjera u sustavu osiguravanja kvalitete u nastavi koje izrađujemo na temelju semestralnih izvješća koje nastavnici dostavljaju za svoje predmete.

Sljedeće aktivnosti vezane za nadzor sustava kvalitete sukladno HRN EN ISO 9001:2008 očekujemo u lipnju 2017. godine kada je planiran godišnji, nadzorni audit.

 

Edita Pinterić,dipl.iur.

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Opširnije

Proveden nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom

Datum objave: 07.10.2016.

29. lipnja 2015.

U ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine proveden je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom na našem Fakultetu.

 

Nadzorni audit provela su dva auditora prema planu audita radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Nadzornim auditom ove godine obuhvaćeni su: znanstveni proces, stručni proces, nastavni proces, razvojno stručni rad, referada, nabava te QM (sustav upravljanja kvalitetom).

 

U izvješću sa audita utvrđeno je da sustav funkcionira prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočene nesukladnosti.

 

Rezultat audita su preporuke:

  • povećati broj kompetentnih internih auditora
  • paziti na upisivanje broja studenata u Evidenciju održane nastave
  • detaljnije opisati ocjenu primjerenosti politike kvalitete

 

Zahvaljujem djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

 

Edita Pinterić, dipl.iur.

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Opširnije

Nadzorni audit sustava kvalitete

Datum objave: 07.10.2016.

29. lipnja 2015.

Dana 29. lipnja 2015. godine u vremenu od 9-15h ovlašteni auditori tvrtke TUV Croatia provest će audit sustava kvalitete na našem Fakultetu.
Nadzorni audit se provodi svake godine dok se svake tri godine provodi recertifikacijski audit.
Nadzornim auditom ove godine obuhvaćeni su: znanstveni proces, stručni proces, nastavni proces, razvojno stručni rad, referada, nabava te QM (sustav upravljanja kvalitetom).

O rezultatima audita biti ćete naknadno obaviješteni.

 

Edita Pinterić, dipl.iur.
Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Opširnije

Proveden nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom

Datum objave: 07.10.2016.

17. lipnja 2014.

U utorak, 17. lipnja 2014. godine proveden je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom.

 

Nadzorni audit proveden je prema planu audita radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Nadzornim auditom obuhvaćeni su dekan, znanstveni proces, stručni proces, nastavni proces, referada, tajništvo te QMS (sustav upravljanja kvalitetom).

 

U izvješću sa audita utvrđeno je da se sustav primjenjuje prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočene nesukladnosti. Rezultat audita su preporuke za poboljšanje provođenja postupka internog audita (u upitnoj listi s internog audita jasno definirati objektivne dokaze audita-dokumenti, zapisi) te vezano uz detaljniji zapis nadzora obavljene nastave.

 

Zahvaljujem djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

Edita Pinterić, dipl.iur.

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Opširnije

NADZORNI AUDIT SUSTAVA KVALITETE

Datum objave: 07.10.2016.

17. lipnja 2014.

Dana 17. lipnja 2014. godine od 9-15h ovlašteni auditori tvrtke TUV Croatia provesti će audit sustava kvalitete na našem Fakultetu.

 

Nadzorni audit se provodi svake godine, dok se svake tri godine provodi recertifikacijski audit.

 

Nadzornim auditom u utorak obuhvaćeni su dekan, znanstveni proces, stručni proces, nastavni proces, referada, tajništvo te QMS (sustav upravljanja kvalitetom).

 

O rezultatima audita biti ćete nakndadno obaviješteni.

 

Edita Pinterić, dipl.iur.
Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja

Opširnije

Postupci sustava kvalitete

Datum objave: 07.10.2016.

Postupci su sastavni dio Priručnika kvalitete koji na jednoznačan i uniformiran način opisuju tijek poslova na Fakultetu. Postupci se primjenjuju na svim organizacijskim razinama Falulteta.
RbOznaka dokumentaNaziv dokumentaIzdanjeRevizijaPostupak
1 PO-4-1 Izrada i označivanje postupaka sustava kvalitete 5 1.2  
2 PO-4-2 Upravljanje dokumentima sustava kvalitete 5 1.0  
3 PO-4-3 Upravljanje zapisima 5 1.0  
4 PO-6-1 Posudba knjiga u knjižnici 5 1.0  
5 PO-6-2 Kontrola nastavne opreme 5 1.0  
6 PO-6-5 Postupanje s neopasnim otpadom 5 1.0  
7 PO-7-1 Upis na studij 5 1.1  
8 PO-7-2 Sadržaj izvedbenog plana 5 1.2  
9 PO-7-3 Upis u višu godinu studija i ponavljanje godine 5 1.1  
10 PO-7-4 Polaganje ispita i evidencija o položenim ispitima 5 1.1  
11 PO-7-5 Prijava, izrada i obrana diplomskog rada 5 1.2  
12 PO-7-6 Prijava, ocjena i obrana završnog rada 5 1.2 PDF
13 PO-7-7 Prijava, ocjena i obrana doktorskog rada 5 1.0  
14 PO-7-8 Izdavanje udžbenika i drugih izdanja 5 1.0  
15 PO-7-9 Postupci sklapanja ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe,radova ili usluga 5 1.2  
16 PO-7-10 Prijava, ocjena i obrana magistarskog rada 5 1.0  
17 PO-7-11 Prijava, ocjena i obrana specijalističkog rada 5 1.0  
18 PO-7-12 Stručni rad 5 1.1 PDF
19 PO-7-13 Čuvanje ispita i semestralnih radova 5 1.0  
20 PO-7-14 Izmjene i dopune studijskog programa 5 1.1  
21 PO-7-15 Voditelji studenata I godine 5 1.1  
22 PO-8-1 Studentska evaluacija nastave i nastavnika 5 1.0  
23 PO-8-2 Žalba studenta 5 1.2  
24 PO-8-3 Interne prosudbe 5 1.2  
25 PO-8-4 Izrada samoanalize 5 1.0  
26 PO-8-5 Praćenje indikatora kvalitete 5 1.1  
27 PO-8-6 Preventivne radnje 5 1.0  
28 PO-8-7 Popravne radnje 5 1.0  
29 PO-8-8 Upravina ocjena sustava kvalitete 5 1.1  
30 PO-8-9 Upravljanje nesukladnostima 5 1.0  
31 PO-8-10 Studentska evaluacija raspoloživih resursa 5 1.1  
32 PO-8-11 Samoevaluacija nastavnika 5 1.0  
33 PO-8-12 Izrada SWOT analize 5 1.0  
34 PO-8-13 Studentska evaluacija stvarnog opterećenja 5 1.0  
35 PO-8-14 Evaluacija zadovoljstva djelatnika 5 1.0  
36 PO-8-15 Postupak prikupljanja, odabira i ažuriranja informacija na internetu 5 1.0  
37 PO-8-16 Evaluacija zadovoljstva poslodavaca 5 1.0  
38 PO-8-17 Evaluacija zadovoljstva završenih studenata 5 1.0  
Opširnije

Proveden 3. nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom

Datum objave: 07.10.2016.

29. lipnja 2011.

U srijedu, 29. lipnja 2011. godine održan je 3. nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom.

 

Nadzorni audit proveden je prema planu audita radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Nadzorni audit obuhvatio je proces upravljanja kvalitetom, stručni proces, nastavni proces i Ured za studente.

 

U izvješću sa audita konstatirano je da se sustav primjenjuje prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočene nesukladnosti. Rezultat audita su preporuke za poboljšanje provođenja postupka internog audita (dodatno izvješće) te vezano uz detaljniji opis rezultata upravine ocjene.

 

Zahvaljujem svih djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

 

Edita Pinterić, dipl.iur.

Opširnije

Proveden recertifikacijski adut

Datum objave: 07.10.2016.

2. srpnja 2010.

Tri godine nakon stjecanja certifikata kojim se potvrđuje primjena sustava upravljanja kvalitetom na Fakultetu, 2. srpnja 2010. godine održan je recertifikacijski audit. Recertifikacijski audit proveden je prema planu audita s ciljem provjere u kojoj mjeri su ispunjeni zahtjevi norme HRN EN ISO 9001:2008 i koja su poboljšanja provedena u odnosu na certifikacijski audit. Rezultat recertifikacijskog audita je produljenje važnosti trajanja certifikata u idućem trogodišnjem razdoblju.

 

Recertifikacijski audit obuhvatio je nastavni, znanstveni i stručni proces te proces upravljanja kvalitetom. Od organizacijskih jedinica Fakulteta audit je proveden u Tajništvu Fakulteta, odnosno u Uredu za studente i Uredu tehničkih poslova.

Na završnom sastanku sa upravom Fakulteta i u izvješću auditora konstatirano je da se sustav primjenjuje prema Priručniku kvalitete i definiranoj dokumentaciji te da nisu uočena nikakva kritična odstupanja od zahtjeva norme. Dane su preporuke za poboljšanje postupka upravljanja dokumentacijom i postupka upravljanja nesukladnim uslugama.
U izvješću auditora naglašeni su pozitivni aspekti sustava kvalitete Fakulteta u smislu izrade upravine ocjene sustava kvalitete za koju je navedeno da je izrađena i provedena detaljno i potpuno u skladu sa zahtjevima.

Sljedeće aktivnosti vezane za nadzor sustava kvalitete očekujemo u lipnju 2011. godine kada je planiran godišnji, nadzorni audit.


doc.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije

Preporuke nakon provedbe 2. nadzornog audita

Datum objave: 07.10.2016.

U utorak, 30. lipnja 2009. Godine održan je 2. nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom.

Nadzorni audit proveden je prema planu audita s ciljem ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2002.

 

Nadzorni audit obuhvatio je proces upravljanja kvalitetom, znanstveni proces, proces razvoja, postupak nabave i Ured za studente.

 

U izvješću sa audita konstatirano je da se sustav primjenjuje prema definiranoj dokumentaciji i da nisu uočena kritična odstupanja. Rezultat audita su preporuke za poboljšanje postupka javne nabave u smislu zadovoljavanja zahtjeva norme vezano uz definiranje liste i ocjene dobavljača te preporuke za dokumentirano praćenje procesa nastave.

 

U izvješću sa audita naglašena je potreba usklađivanja sustava kvalitete sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 do termina recertifikacijskog audita (lipanj 2010. godine).

 

Zahvaljujem svih djelatnicima Fakulteta na suradnji tijekom provedbe ovog nadzornog audita.

 

dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Opširnije