ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Općenito


Općenito o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete visokog obrazovanja

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Također, regulirani su i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo. Sustav osiguravanja kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa na Fakultet preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja i cjeloživotnog usavršavanja.

 

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

 

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek temelji se na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG - European Standards and Guidelines in Higher Education Area) te zahtjevima norme HRN EN ISO 9001:2008.

 

Organizacija sustava, postupci koji se provode te pokazatelji kvalitete koji se prate i analiziraju regulirani su Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek, Priručnikom kvalitete kao i Strategijom razvitka Građevinskog fakulteta Osijek u razdoblju 2009.-2013. godine.

 

Certifikacijska kuća TÜV Croatia d.o.o. dodijelila je našem Fakultetu 24. srpnja 2007. godine Certifikat kojim se potvrđuje kako sustav kvalitete učinkovito djeluje u području sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja građevinskih inženjera, cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja te znanstveno-istraživačkog i stručnog rada.

 

Osim toga, u rujnu 2011. godine Fakultetu je dodijeljen i Certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje kojim se potvrđuje kako je sustav osiguravanja uspostavljen te učinkovit. Građevinski fakultet Osijek bio je prva visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj kojoj je dodijeljen takav certifikat.

 

Na Građevinskom fakultetu Osijek djeluje Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete, Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, Radna skupina za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Radna skupina za ishode učenja. Navedena tijela zadužena su za davanje mišljenja, planiranje i provođenje aktivnosti i postupaka i redovito podnošenje izvješća. Povjerenstvo i Ured surađuju s Uredom za kvalitetu i Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu.