Općenito


Općenito o osiguravanju i unaprjeđivanju kvalitete visokog obrazovanja

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Također, regulirani su i načini provođenja vanjskog audita, (re)akreditacije, tematskog vrednovanja i drugo. Sustav osiguravanja kvalitete na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek pokriva njegovu cjelokupnu djelatnost i organizacijsku strukturu s ciljem poboljšanja kvalitete – od prijave i upisa na Fakultet preko nastavnog procesa, ispita, ocjenjivanja i diplome do zapošljavanja i cjeloživotnog usavršavanja.

 

Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja je kontinuirani i stalni proces.

 

Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek temelji se na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG - European Standards and Guidelines in Higher Education Area).

 

Organizacija sustava, postupci koji se provode te pokazatelji kvalitete koji se prate i analiziraju regulirani su Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu OsijekPriručnikom kvalitete te Strategijom razvitka Građevinskog fakulteta Osijek u razdoblju 2016.-2020. godine.

 Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek je prva visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj kojoj je dodijeljen Certifikat Agencije za znanost i visoko obrazovanje kao potvrda da je sustav kvalitete uspostavljen i učinkovit.

Na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek djeluje Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete, Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (kontinuirano) i radna skupina  (po potrebi). Navedena tijela zadužena su za davanje mišljenja, planiranje i provođenje aktivnosti i postupaka. Povjerenstvo i Ured surađuju s Centrom za kvalitetu i Odborom za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu.