Dokumenti


Dokumenti vezani za sustav kvalitete GrAFOS-a

Postupci i obrasci

Postupci i obrasci vezani za sustav kvalitete Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek.

Upute-za-provedbu-peer-review-postupka.pdf

 

Europska razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Ideja na europskoj razini je da se u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA-European Higher Education Area) primjenjuju jednaki standardi i pravila za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te se u tu svrhu od strane nadležnih udruga izdaju važni dokumenti.

 

Nacionalna razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Prihvaćanjem Bolonjske deklaracije i provođenjem bolonjskog procesa, Republika Hrvatska preuzela je obvezu promoviranja kulture kvalitete i donošenja pravila o sustavu kvalitete visokog obrazovanja.

 

Institucionalna razina osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja

Visoka učilišta donose strateške i druge dokumente kojima se regulira sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete sukladno potrebama, posebnostima, misiji i viziji visokog učilišta.

 

 

Unutarnja prosudba sustava kvalitete

Postupkom PO-8-3 iz Knjige procedura predviđeno je godišnje provođenje postupka unutarnje prosudbe sustava kvalitete čiji je cilj provjera učinkovitosti sustava kvalitete. Unutarnju prosudbu provodi Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete na GFOS koje se sastoji od nastavnika, suradnika, studenata i vanjskih dionika.

 

Vanjska prosudba sustava kvalitete

Agencija za znanost i visokog obrazovanje redovito provodi postupke reakreditacije na našem Fakultetu.

 

Aktivnosti i postupci

Uspostavljeni sustav kvalitete podrazumijeva praćenje i analizu pokazatelja kvalitete, provođenje aktivnosti i postupaka te kreiranje mjera poboljšanja na temelju dobivenih rezultata.

 

Razno

 

Povjerenstvo i radna skupina za kvalitetu

 

Bilten o Kvaliteti