Upis u I. godinu studija


SREDNJOŠKOLCI

 

 

Upute upis specijalistički diplomski stručni studij

Upute za upis I godine preddiplomski stručni izvanredni studij

Upute za upis razlikovna godina

 

UPISI U I. GODINU- JESENSKI UPISNI ROK (redoviti studij)

 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA (izvanredni studiji)

 

NATJEČAJ ZA UPIS – DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

DIPLOMSKI STUDIJ – ODLUKA O BROJU UPISNIH MJESTA

 

OBAVIJEST - LJETNI UPISNI ROK

Upis u I godinu Preddiplomskog stručnog studija - redoviti studij

Upis u I godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija - Arhitektura i urbanizam

Upis u I godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija - Građevinarstvo

 

 

 

Rezultati prijemnog ispita Preddiplomskog Sveučilišnog studija Arhitekture i urbanizma

 

Rang lista - Rezultati prijemnog ispita - 2019

Obavijest o žalbi

Obrazac - žalba

 

 

 

 

Prijave studenata za upis na diplomski sveučilišni studij u akademskoj 2019./20. godini, provodit će se na sljedeći način:

1.Prijave studenata

a) Prijava studija (provodi NISpDS)

Prijava kandidata provodi se elektroničkim putem kroz Nacionalni informacijski sustav prijava diplomskih studija (NISpDS) na stranici www.studij.hr od 01. srpnja do 30. rujna 2019.g.

b) Prijava smjera (provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek)

 

Prijavu željenog smjera kandidati obavljaju putem Obrasca kojeg trebaju predati u Ured za studente.

Popunjeni i potpisani Obrazac treba predati najkasnije do 30. rujna 2019.g. (do 12:50 sati).

Potrebni Obrazac se može podići u uredu za studente ili na mrežnoj stranici Fakulteta.

 

2. Razredbeni postupak

a) Provodi NISpDS

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na tri decimalna mjesta).

b) Provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

 

Konačna rang lista kandidata po smjerovima - razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na tri decimalna mjesta)  na temelju prijave željenog smjera.

Objava konačnih rang lista za upis po smjerovima je 01. listopada 2019. godine

Obrazac - Prijava smjera na Diplomski sveučilišni studij

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS I. GODINE – PREDDIPLOMSKI STUDIJI

 

Obavijest o dodatnoj provjeri znanja -18.06.2019

 

Obavijest o dodatnoj provjeri znanja