ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Upis u višu godinu studija i ponavljanje


Prijedlog sveuč izbornih kolegija

 

Upis u višu godinu redoviti studiji 

 

Upisi u višu godinu izvanredni studiji