ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Upis u višu godinu studija i ponavljanje