Studentski zbor


Studentski zbor Građevinskog fakulteta Osijek

Predsjednik: Antonio Subašić

e-mail: asubasic @ gfos.hr

Potpredsjednik: Lovro Škugor 

       e-mail: lskugor @ gfos.hr

 

Članovi:

Lili Topić

Ema Kobašević

Irena Ivešić

Emma Humel

Filip Lauš

Vedran Vinceljak

Michael Samardžija

 

FB stranica: Studentski zbor Građevinskog fakulteta Osijek

 

www: Studentski zbor

 

Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika studentskog zbora GRAFOS 2023.pdf

 

Odluka o izboru Predsjednice i zamjenice predsjednice Studentskog zbora GRAFOS - 2021

 

STATUT Studentskog zbora Građevinskog fakulteta Osijek (PDF)