Studentski zbor


Studentski zbor Građevinskog fakulteta Osijek

Predsjednica: Marija Čavala

e-mail: mcavala @ gfos.hr

Potpredsjednica: 

       e-mail: 

 

Članovi:

Paško Bagarić - e-mail: pa_ky00 @ hotmail.com
Iva Barišić - e-mail: ibarisic1 @ gfos.hr
Ruža Mrkonjić - e-mail: rmrkonjic @ gfos.hr
Filip Soldo - e-mail: qmpyypmq @ gmail.com
Josip Zovkić - e-mail: josipzovkic1999 @ gmail.com

 

 

FB stranica: Studentski zbor Građevinskog fakulteta Osijek

 

www: Studentski zbor

 

Odluka o izboru Predsjednice i zamjenice predsjednice Studentskog zbora GRAFOS - 2021

 

STATUT Studentskog zbora Građevinskog fakulteta Osijek (PDF)