Anketni upitnik: Odnos između razine informiranosti birača i odaziva na izbore


Cilj istraživanja je ispitati odnos između razine informiranosti birača i odaziva na izbore, posebice u kontekstu izbora za EU parlament.

Istraživanje je anonimno i provodi se online od 18. do 31. svibnja 2023. godine. Uzorak istraživanja čine studentice i studenti sveučilišta u Republici Hrvatskoj.

Dobiveni rezultati će se koristiti za unaprjeđenje aktivnosti centara EUROPE DIRECT (više o centrima na poveznici) te za izradu znanstvenog rada. Diseminacija rezultata istraživanja očekuje se u obliku znanstvenog članka i usmenog izlaganja znanstvenoj, akademskoj i općoj javnosti te kroz razvoj informativnih nestranačkih komunikacijskih aktivnosti o izborima za EU parlament.

S ciljem ostvarenja postavljenog cilja i svrhe istraživanja, sudjelovanje studentica i studenata je izuzetno važno i bez njihovog doprinosa nemoguće ga je provesti. Stoga, unaprijed Vam izražavam zahvalnost za sudjelovanje i podršku u diseminaciji poziva na sudjelovanje u istraživanju.

POVEZNICA NA ANKETNI UPITNIK

Puna poveznica: https://forms.office.com/e/Gc5ZjHBgMS