Marijan Babić

Osnovni podaci

Kabinet:

 

Zavod: Zavod za hidrotehniku i zaštitu okoliša

 

E-mail: mbabic@gfos.hr

 

Telefon:

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

Područje znanstvenog istraživanja

      

Objavljeni radovi

     

Obrazovanje i radno iskustvo

     

Stručna aktivnost

     

European Curriculum Vitae