izv.prof.dr.sc. Mirna Habuda-Stanić

Osnovni podaci

Kabinet: PTFOS / kabinet br. 80

 

Zavod:

 

E-mail:

 

Telefon:

 

Konzultacije: Termini konzultacija

Nastavna aktivnost

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer HIDROTEHNIKA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer NOSIVE KONSTRUKCIJE:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer ORGANIZACIJA, TEHNOLOGIJA I MENADŽMENT GRAĐENJA:

 

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo – smjer PROMETNICE:

Područje znanstvenog istraživanja

    

Objavljeni radovi

    

Obrazovanje i radno iskustvo

    

Stručna aktivnost

     

European Curriculum Vitae