CYPE programski paketi za građevinarstvo i arhitekturu


1. Kao student ili profesor, imate besplatan pristup Campus inačici svih CYPE programa, zahvaljujući ugovoru potpisanom s Vašim fakultetom za ovu akademsku godinu. Ovaj softver možete koristiti za tečajeve arhitekture, inženjerstva i građevinarstva putem internetske veze.

 

2. Kreirajte svoj profil na besplatnoj platformi BIMServer.centar. Platforma služi za skladištenje Vaših projekata i pregledavanje projekata od drugih kolega koji su prijavljeni na platformu.

Također preko platforme možete ostvariti suradnju i timski rad. 

 

Integriran je i CYPE Store preko kojeg možete preuzeti svaki CYPE program zasebno.

Integriran je i BIMServer.centar Educational preko kojeg možete komunicirati sa studentima i zamijeniti komunikaciju e-poštom.

 

Poveznica za kreiranje profila na BIMServeruhttps://bimserver.center/en/register

 

3. Preuzmite verziju Structures pack (namijenjena za građevinu i dijelom za arhitekturu)koja je dostupna na  http://downloads.en.cype.com/, i instalirajte Campus verziju na svoje računalo.

 

Kako na Vašem fakultetu djeluje i arhitektura Vama je vrlo bitno da preuzmete CYPE Architecture paket i to se vrši isključivo preko BIMServer.centar Store-a odnosno putem poveznice: https://store.bimserver.center/en/ te je potrebno da pročitate uputu pod točkom 2. odnosno da svatko kreira svoj osobni profil.

 

Za preuzimanje CYPE Architecture paketa:

         1.Prijavite se putem svog profila

  1. Pri prijavi vidite Projects , Contribution i Store
  2. Klikom na ikonu Store u vrhu se vide sve aplikacije
  3. Kliknite Application groups i nakon toga na BIM Essentials by CYPE.
  4. Nakon toga svih 7 arhitektonskih pod programa možete preuzeti zasebno

         

 

4. Kreirali smo bazu za Vašu domenu: @gfos.hr

 

5. Registraciju za dobivanje licenceizvršite putem poveznice:

http://www.cype.edu.es/campus/?centro=U_of_Osijek_Croatia

 

6. Pristupne kodovedobit ćete kroz 24-72 sata. Molimo registrirajte se samo jedan puta.

 

7. Vaše podatke će imatilokalna i međunarodnatehnička podrška kojoj se možete obratiti putem servisa:

 

    support.edu.en@cype.com - engleski/španjolski jezik

    markom@e-disti.com - lokalni jezik