DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE


DEKANOVA NAGRADA

ZA STUDENTE S NAJBOLJIM PROSJEKOM OCJENA

OSTVARENIM U AKADEMSKOJ 2019./20. GODINI

                       

                                   

A) Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 

1.Monika Ivanić, studentica II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo za najbolji prosjek ocjena ostvaren na I. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,667

 

2.Filip Grgić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo za najbolji prosjek ocjena ostvaren na II. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,333

 

3.Marin Valinčić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo za najbolji prosjek ocjena ostvaren na II. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,333

 

4.Marko Nekić, sveučilišni prvostupnik inženjer građevinarstva za ostvaren najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija 4,771

 

 

B) Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam

 

5.Ana Vračević, studentica II. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam za najbolji prosjek ocjena ostvaren na I. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,813

 

6.Kristina Novak, studentica III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura i urbanizam za najbolji prosjek ocjena ostvaren na II. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,778

 

7.Rebeka Milas, sveučilišna prvostupnica inženjerka arhitekture i urbanizma za ostvaren najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija 4,623

 

 

C) Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

 

8.Tomislav Jaković, student godine diplomskog sveučilišnog studija Građevinarstvo, smjer Nosive konstrukcije za najbolji prosjek ocjena ostvaren na I. godini studija  u akademskoj 2019./20. godini 4,667

 

9.Hana Begić, magistra inženjerka građevinarstva za ostvaren najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija 4,895

 

 

D) Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo

 

10.David Briševac, student II. godine preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo za najbolji prosjek ocjena ostvaren na I. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,615

 

11. Etna Marković, studentica III. godine preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo za najbolji prosjek ocjena ostvaren na II. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,083

 

12. Anamarija Oršolić, stručna prvostupnica inženjerka građevinarstva za ostvaren najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija 4,313

 

 

 

E) Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo

 

 

13. Matej Feher, student II. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina za najbolji prosjek ocjena ostvaren na I. godini studija u akademskoj 2019./20. godini 4,200

 

14. Ana Bürger, stručna specijalistica inženjerka građevinarstva za vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina za ostvaren najbolji prosjek ocjena tijekom cijelog studija 3,652

 

 

Osijek, 9. prosinca 2020.