Doktorski rad - Lukić


Sukladno članku 62. stavku 7.  Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22.) Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao nositelj doktorskog studija „Građevinarstvo“, objavljuje doktorski rad pristupnice Sanje Lukić na mrežnim stranicama Fakulteta.

 

Poveznica na rad:

https://puh.srce.hr/s/7HAW8GaoPdqB85H