Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Dva natječaja za studente - Organizacijski odbor 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE


Organizacijski odbor 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE raspisao je dva natječaja za studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i to:

1.) Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji studentski rad na temu Svjetskog dana voda i

 

Natječaj za najbolji studentski rad na temu svjetskog dana voda - 2019

 


(2.) Natječaj  za dodjelu Nagrade za najljepšu studentsku fotografiju na temu Svjetskog dana voda.

 

Natječaj za najbolju studentsku fotografiju na temu svjetskog dana voda - 2019