Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Energetsko certificiranje


PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

 

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, na temelju Suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva od 28. rujna 2012. godine i Rješenja od 29. siječnja 2018. godine, provodi Program izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

 

Kroz teoretsku i praktičnu nastavu polaznici će se educirati i osposobljavati za provedbu energetskog certificiranja, energetske preglede zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Sastavni dio programa izobrazbe je i godišnji Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

Sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19) i Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15, 133/15) izrađen je program koji se sastoji od:

1. Programa  osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1,

2. Programa osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2 i

3. Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

  


NOVO

Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama

 

na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek će se održati 25. svibnja 2019. godine prema dolje navedenom rasporedu.

 
Ulica Vladimira Preloga 3 
Predavaonica 0.5, prizemlje

RASPORED

PREDAVAČ

ŽIVOTOPIS

TERMIN

SATNICA

NASLOV CJELINE I KRATKI SAŽETAK

Silvio Novak, dipl.ing.građ.

Zaposlen u Knauf Insulation d.o.o. kao voditelj tehničke podrške korisnicima; Uže područje rada vezano uz proračun toplinske zaštite i uštedu energije zgrada. Autor računalnog programa za proračun uštede toplinske energije i toplinsku zaštitu zgrada „KI Expert“.

9:00-10:30

2

1.       Primjena softvera prilikom proračuna određenih vrsta zgrada javne namjene (nzeb) – bitni detalji za proračun, projektiranje, nadzor i energetsko certificiranje zgrada gotovo nulte energije

Na primjeru dviju zgrada javne namjene koje se izvode na istoj građevnoj čestici, vrlo sličnih namjena, ali različitih vrsta (klasifikacija prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama – Narodne novine br. 128/2015; 70/2018, 73/2018 i 86/2018), prikazati će se softverskim alatom mogućnosti postizanja uvjeta za nZEB.Prezentacija će dati uz proračun i pregled bitnih detalja o kojima treba voditi računa prilikom projektiranja i izvođenja građevnih dijelova nZEB zgrade (toplinski mostovi (linijski i točkasti), ostvarenje zrakonepropusnosti, paropropusnosti, osiguranje kvalitete unutarnjeg zraka kao vrlo važnog kriterija nZEB-a, te će ukazati i na  česte greške prilikom izvođenja pojedinih aplikacija.

Dr.sc. Marina Malinovec Puček, dipl.ing.stroj.

 

Od travnja 2009. godine radi u Energetskom institutu Hrvoje Požar u Odjelu za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Bavi se provođenjem energetskih pregleda zgrada i velikih poduzeća. Voditeljica je operativne provedbe Programa izobrazbe za energetske certifikatore i Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća u Energetskom institutu Hrvoje Požar u Zagrebu. Uključena je u rad na raznim europskim projektima vezanim za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.

10:30-13:00

3

1.       Informacijski sustav Energetskih Certifikata - IEC - osvrt na ulazne podatke u strojarskom dijelu

2.       KONTROLA energetskih certifikata i strojarskih izvješća

3.       PRORAČUN do primarne energije koristeći računalni alat KI Expert Plus:

a)       podjela zona s obzirom na termotehničke sustave

b)      ulazni podaci u strojarskom dijelu

Pauza

 

Ručak, catering u holu prizemlja

 

13:00-13:30

Tomislav Ilić, ing.arh.

 

Od 2015. godine zaposlen u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Službi za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Sektoru za energetsku učinkovitost. Radio na pripremi projekata i natječaja vezanih uz energetske obnove, voditelj projekata održive gradnje.

13:30-15:00

2

Priprema projekata EnU putem ESIF-a

Andreja Hajdinger, mag.ing.aedif.

 

 

REZERVNO PREDAVANJE:

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić

Od 2016. godine zaposlena u Regionalnoj razvojnoj agenciji Požeško-slavonske županije (danas Regionalnom koordinatoru razvoja Požeško-slavonske županije) u pripremi i provedbi projekata energetske obnove.

15:00-16:00

1

Provedba projekata EnU putem ESIF-a

 

 

ILI

 

 

Dijagnostika i mjerenje u zgradarstvu


Obrazac prijave za Stručno usavršavanje možete preuzeti ovdje u DOC formatu: Obrazac prijave za Program usavršavanja


Obrazac prijave za Programe (Modul 1 i Modul 2) možete preuzeti ovdje u DOC formatu:  Obrazac prijave za Modul 1 i/ili Modul 2.


Cijena Programa – (MODUL 1) je 2.100,00 kuna

Cijena Programa – (MODUL 2) je 2.100,00 kuna

Cijena stručnog usavršavanja je 1.000,00 kuna


Minimalni broj polaznika je 15 za sve programe.

Maksimalni broj polaznika za sve programe je 30.


Više informacija o najavljenom programu osposobljavanja može se dobiti od:

Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk (e-mail: zlatad@gfos.hr; telefon: 031/540-093)

Voditeljica Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić (e-mail: hrvoje.krstic@gfos.hr; telefon: 031/544-682)

Administrator Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Gđa. Matija Ćuti (e-mail: matija@gfos.hr; telefon: 031/540-095)

Tajništvo Programa stručnog usavršavanja Građevinskog fakulteta Osijek.