ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Energetsko certificiranje


NASTAVNI MATERIJALI

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA ENERGETSKE PREGLEDE I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

 

Građevinski fakultet Osijek, na temelju Suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja i graditeljstva od 28. rujna 2012. godine i Rješenja od 29. siječnja 2018. godine, provodi Program izobrazbe osoba koje provode energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

 

Kroz teoretsku i praktičnu nastavu polaznici će se educirati i osposobljavati za provedbu energetskog certificiranja, energetske preglede zgrade i redovite preglede sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Sastavni dio programa izobrazbe je i godišnji Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

Sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17) i Pravilniku o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj  73/15, 133/15) izrađen je program koji se sastoji od:

1. Programa  osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1,

2. Programa osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada sa složenim tehničkim sustavom – MODUL 2 i

3. Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

  


NOVO!!!

Program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama.

 

Petak, 8. lipanj 2018. godine

Građevinski fakultet Osijek

Vladimira Preloga 3

Osijek

Predavaonica 0.4, prizemlje

 

Raspored Programa usavršavanja

 

1. Silvio Novak, dipl.ing.građ.

12:00 - 15:00

Tema: Energetski certifikat nZEB (ZG0E) zgrade mješovite namjene izrađen softverom KI Expert Plus s osvrtom na trenutno važeću regulativu

 

2. Pauza za ručak, catering u holu prizemlja zgrade

15:00 - 15:30

 

3. dr.sc. Marina Malinovec Puček, dipl.ing.stroj.

15:30 - 18:30

Teme:

Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada 2017.

Primjeri proračuna do primarne energije koristeći računalni alat KI Expert Plus v.7.4.1.2 (isključivo strojarski dio) – od jednostavnijih (stan, kuća s jednostavnim tehničkim sustavom) do složenijih primjera (kompleks zgrada s centralnom kotlovnicom)

Informacijski sustav energetskih certifikata-IEC

Kritički osvrt na Metodologiju, računalni alat za izračun do primarne energije (isključivo strojarski dio) i Informacijski sustav energetskih certifikata (IEC) – ima li prostora za poboljšanje?

 

Informacije o predavačima

Silvio Novak, dipl.ing.građ.

Zaposlen u Knauf Insulation d.o.o. kao voditelj tehničke podrške korisnicima; Uže područje rada vezano uz proračun toplinske zaštite i uštedu energije zgrada. Autor računalnog programa za proračun uštede toplinske energije i toplinsku zaštitu zgrada „KI Expert“.

 

Dr.sc. Marina Malinovec Puček, dipl.ing.stroj.

Od travnja 2009. godine radi u Energetskom institutu Hrvoje Požar u Odjelu za obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Bavi se provođenjem energetskih pregleda zgrada i velikih poduzeća. Voditeljica je operativne provedbe Programa izobrazbe za energetske certifikatore i Programa izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća u Energetskom institutu Hrvoje Požar u Zagrebu. Uključena je u rad na raznim europskim projektima vezanim za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. 

 


Obrazac prijave za Stručno usavršavanje možete preuzeti ovdje u DOC formatu: Obrazac prijave za Program usavršavanja.

Obrazac prijave za Programe (Modul 1 i Modul 2) možete preuzeti ovdje u DOC formatu:  Obrazac prijave za Modul 1 i/ili Modul 2.

 


Cijena Programa – (MODUL 1) je 2.100,00 kuna

Cijena Programa – (MODUL 2) je 2.100,00 kuna

Cijena stručnog usavršavanja je 1.000,00 kuna

 

Minimalni broj polaznika je 15 za sve programe.

Maksimalni broj polaznika za sve programe je 30.

 


Više informacija o najavljenom programu osposobljavanja može se dobiti od:

Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk (e-mail: zlatad@gfos.hr; telefon: 031/540-093)

Voditeljica Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić (e-mail: hrvoje.krstic@gfos.hr; telefon: 031/544-682)

Administrator Programa izobrazbe i stručnog osposobljavanja osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada

Gđa. Matija Ćuti (e-mail: matija@gfos.hr; telefon: 031/540-095)

Tajništvo Programa stručnog usavršavanja Građevinskog fakulteta Osijek.