Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Predavači


Popis predavača energetskg certificiranja

 

Popis predavača koji sudjeluju na Programu osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom - Modul 1

 

izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ.

Voditeljica Programa za energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada.

 

Predstojnica Zavoda za organizaciju, tehnologiju i menadžment Građevinskog fakulteta Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području organizacije građenja, upravljanja projektima i upravljanja kvalitetom u građevinskim projektima.

prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.inž.arh.

Izvanredni profesor na Građevinskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša.

izv.prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.inž.arh.

Izvanredna profesorica na Građevinskom fakultetu Osijek, predstojnica Zavoda za arhitekturu i urbanizam; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području arhitekture i zaštite graditeljske baštine.

doc.dr.sc. Dina Stober, dipl.inž.arh.

Docentica na Građevinskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području arhitekture i zaštite graditeljske baštine.

mr.sc. Siniša Maričić, dipl.inž.građ.

Viši predavač na Građevinskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području hidrotehničkih sustava i građevina, hidrološko-hidrauličkog monitoringa i računalnog modeliranja.

Željka Jurković, dipl.inž.arh.

Predavač na Građevinskom fakultetu Osijek na predmetima Elementi visokogradnje 1 i 2 , Prostorno planiranje i Zgradarstvo. Uže područje rada vezano uz prostorno planiranje i arhitektonsko projektiranje.

doc.dr.sc. Jurko Zovkić, dipl.inž.građ.

Docent na Građevinskom fakultetu Osijek; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području seizmičkog proračuna okvirnih konstrukcija s ispunom i dinamike konstrukcija

mr.sc. Luka Čarapović, dipl.inž.stroj.

Zaposlen u ABACO d.o.o. iz Slavonskog Broda kao ovlašteni inženjer strojarstva na poslovima projektiranja i stručnog nadzora strojarskih instalacija i opreme u zgradama, procesnim i energetskim postrojenjima. Predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva. Kao fizička i kao pravna osoba posjeduje ovlašten za energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada.

Krešimir Pećar, dipl.inž.stroj.

Zaposlen u HIDROENERGA d.o.o. kao ovlašteni projektant; Obavlja poslove projektiranje strojarskih projekata i nadzor nad izvođenjem hidrotehničkih i termotehničkih sustava, objekata, postrojenja i instalacija.

Silvio Novak, dipl.inž.građ.

Zaposlen u Knauf Insulation d.o.o. kao voditelj tehničke podrške korisnicima; Uže područje rada vezano uz proračun toplinske zaštite i uštedu energije zgrada. Autor računalnog programa za proračun uštede toplinske energije i toplinsku zaštitu zgrada „KI Expert“.

prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.inž.el.

Profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, predsjednik Katedre za elektrane i energetske procese Zavoda za elektroenergetiku; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području obnovljivih izvora energije, pouzdanosti elektroenergetskog sustava i elektroenergetskih razrada prijenosnih i distributivnih mreža.

izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić, dipl.inž.el.

Izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, voditelj laboratorija za elektromagnetsku kompatibilnost; Obrazovni i znanstveno-istraživački rad u području električnih instalacija i rasvjete.

izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.inž.građ.

Zaposlen na Građevinskom fakultetu Osijek. Područje znanstvenog istraživanja vezano je uz održavanje građevina, troškove životnog ciklusa građevina, tehnologiju  građenja i energetsku učinkovitost zgrada. Voditelj laboratorija za energetsku učinkovitost u zgradarstvu (u osnivanju).