Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Dogradnja južnog kolnika Južne obilaznice grada Osijeka - stručno predavanje


Stručno predavanje, 15. svibnja 2014.

 

U okviru kolegija Kolničke konstrukcije na I godini sveučilišnog diplomskog studija smjera Prometnice, 15. svibnja 2014. godine održano je zanimljivo predavanje o dogradnji južnog kolnika Južne obilaznice grada Osijeka.

 

O glavnom građevinskom projektu trase ceste, dogradnji južnog kolnika na dionici „Koridor Vc-čvorište Tenjska“ na Južnoj osječkoj obilaznici, govorio je mr.sc.Hrvoje Dragovan, dipl.ing.građ. iz Instituta IGH d.d; voditelj odjela Zavoda za projektiranje prometnica u Osijeku i pomoćnik voditelja odjela za ceste, željeznice i tunele u Zagrebu, ujedno i glavni projektant trase ceste. Na samom početku predavanja mr.sc.Dragovan je upoznao studente s tijekom izrade projektne dokumentacije, uvjetima na trasi postojećeg sjevernog kolnika obilaznice te izradom studije utjecaja na okoliš.

 

Južna osječka obilaznica, dio je državne ceste D2, cesta koja s prometnim opterećenjem PGDP od 18500 vozila/dan predstavlja i jedan od najprometnijih cestovnih pravaca u Hrvatskoj. Uloga Južna obilaznice Osijeka je preuzimanje prometa i preusmjeravanje izvan grada te spajanje glavnih cestovnih pravaca prema Našicama (D2) i Valpovu (D36) na zapadu, Vukovaru (D2) i Erdut (D213) na istoku, Belom Manastiru (D7) na sjeveru te Đakovu (D7)i Vinkovcima (D518) na jugu.

 

 

Sjeverni kolnički trak Južne obilaznice grada Osijeka građen je u razdoblju od 1973. do 1989. godine. s dva prometna traka namijenjena dvosmjernom prometu dok je dogradnja južnog kolničkog traka odgođena zbog, u tom trenutku, nedovoljnog prometnog opterećenja.

 

Glavni građevinski projekt trase ceste; Južna obilaznica grada Osijeka, Dogradnja južnog kolnika, dionica „Koridor Vc-čvorište Tenjska“, izradio je Institut IGH d.d. u svibnju 2011. godine. Investitor je tvrtka „Hrvatske ceste d.o.o.“ Zagreb, izvođač radova je tvrtka Osijek-koteks d.d., a radovi na dogradnji južnog kolnika započeli su 30. kolovoza 2011. godine.

 

Ukupna dužina četverotračne dionice južnog kolnika južne obilaznice grada Osijeka iznosi 12,1 kilometar, a kada se dogradnja izvede, osječka obilaznica postat će brza četverotračna cesta s računskom brzinom vrač=110 km/h.

 

Prema projektnoj dokumentaciji, na trasi Južne osječke obilaznice izgradit će se osam objekata: poljoprivredni prijelazi „Josipovac“ i „Višnjevac“, zatim most preko kanala „Crni Fok“, podvožnjaci „Filipovica“ i „Vinkovačka“, nadvožnjaci „Bosutsko“ i „Trpimirova“, te potporni zid duljine 240 metara promjenjive visine od 2,5 do 6 metara. Jedan je od najzahtjevnijih objekata na trasi je izvedba novog rješenja podvožnjaka „Vinkovačka“: postojeći podvožnjak se zbog nedovoljnih gabarita uklanja, a novi će biti izgrađen s četiri prometna traka, te pješačkom i biciklističkom stazom.

 

Na obilaznici je predviđena dogradnja pet postojećih čvorišta i izgradnja jednog novog čvorišta –„Vinkovačka“, čija je zadaća prometno rasteretiti susjedna čvorišta „Čepinska“ i „Trpimirova“, kao i Drinsku i Divaltovu ulicu, što u konačnici znači mogućnost ostvarivanja bolje veze Industrijske četvrti s Južnom obilaznicom Osijeka.

 

Mr.sc.Dragovan, dipl.ing.građ. opisao je i problematiku vezanu za donošenje odluke o regulaciji prometa tijekom izvođenja radova obzirom na probleme izgradnje trase ceste u zoni visokih nasipa (zona od čvorišta „Čepinska“ do čvorišta „Vinkovačka“ ukupne duljine cca 1.200 m). Od strane Investitora i Projektanta analizirane su dvije varijante:

  • varijanta kojom se promet na sjevernom kolniku ne prekida za vrijeme izvođenja radova, a postojeći sjeverni nasip ispod sjevernog kolnika obilaznice osigurava pobijenim talpama u duljini 600 metara postojećeg nasipa i izradom cementno-šljunčano-zemljanih pilota (jet grounding), te izgradnjom AB dijafragme na potezima šljunčanih klinova iza objekata u duljini od oko 100 m
  • varijanta kojom se promet na sjevernom kolniku prekida za vrijeme izvođenja radova na izgradnji nasipa južnog kolnika te preusmjeri na obilazni pravac postojećim cestovnim prometnicama

 

Analizom cijena koštanja navedenih varijanti, kao i svim nepredviđenim okolnostima i radovima koji se mogu dodatno pojaviti za vrijeme izvođenja radova te mogućim prometnim nesrećama i stradavanju putnika na sjevernom kolniku uslijed otvorenog gradilišta, Investitor, tim projektanata i predstavnici Grada Osijeka, usvojili su varijantu prekida prometa na sjevernom kolniku za vrijeme građenja te se sav promet između čvorišta „Čepinska“ i čvorišta „Vinkovačka“ preusmjerio na postojeće ceste.

 

 

Tijekom predavanja studenti su imali priliku upoznati se i s ostalim problemima s kojima su se susreli projektanti u pronalaženju najboljeg projektnog rješenja te još jednom spoznati važnost timskog rada odnosno potrebu dobre međusobne usklađenosti različitih profila stručnjaka.

 

 

Predavanje je bilo izuzetno uspješno te predstavljalo dobar uvod za posjet gradilištu Južne osječke obilaznice koji smo ostvarili tjedan dana kasnije.

 

Zahvaljujemo se našem gostu, mr.sc.Hrvoju Dragovanu, dipl.ing.građ. i nadamo se da će se naša suradnja nastaviti i ubuduće.

 

 

izv.prof.dr.sc. Sanja Dimter