Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Memorandum o suradnji s tvrtkom Geoprem d.o.o.