ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Posjet Sektoru transporta i građevinske mehanizacije_2018