ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

Stručno predavanje o mostu Pelješac u okviru projekta Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom