Studentski kongres GEOREKS - 2010


IV. Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakulteta

GEOREKS 2010.IV. Regionalni kongres studenata geotehnoloških fakultetaVrnjačka Banja, 08.-11. travnja 2010.(organizator: Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu)
Tijekom dva dana sa po tri sesije izlagali su svoje radove studenti 11 fakulteta;Naš fakultet je predstavljen sa radom:
Tamara Dadić, Dražen Brleković, Dimitrije Stojković (mentor: mr. sc. Siniša Maričić)
ANALIZA MORFOLOŠKIH PROMJENA KORITA RIJEKE DRAVE


Zbog višegodišnjeg primjernog sudjelovanja ponuđena nam je organizacija narednog Kongresa što treba razmotriti sa studentskom organizacijom i rukovodstvom fakultetaO Kongresu i prethodnim organizacijama više na: www.rggf.untz.ba/georeks

 

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 01

Dolazak i okrijepa nakon puta (via Beograd-Kruševac)

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 02

Prvo okupljanje – otvaranje Kongresa

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 03

Informacijsko izlaganje o GEOREKS-u

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 04

Predstavljanje organizatora i podjela materijala sudionicima

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 05

Zbornik radova i ostali dobiveni materijali

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 06

Novost IV. Kongresa – poster prezentacija svih radova

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 07

Priprema narednog izlaganja (kolege sa RGN-a Zagreb)

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 08

Svaku od sesija vodili su neki od mentora (tuzlansko-podgorički sastav)

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 09

Naš nastup – svatko je izlagao dio rada

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 10

Poslije rada, zajedničko druženje i zabava

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 11

Nova poznanstva - sličica za posjetnik i uspomenu

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 12

„Banja“ je pa smo i to probali

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 13

Šetnja lijepim parkovima pored Vrnjačke rijeke

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 14

Most ljubavi – od legende do „vezivanja“ - neki su probali

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 15

Galerija lokalnih i drugih likovnih umjetnika

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 16

Zadnje veče zajednički - svečana večera

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 17

Ima puno pjesama koje svi znamo

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 18

Moglo se naručiti, ali i nastupiti s pjesmom

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 19

Zadnji dan zajednički izlet iako su neki morali otputovati

Studentski kongres GEOREKS - 2010 - 20

Grupna slika kod manastira Ljubostinja (XIV. stoljeće, početci književnosti)