ANKETA ZA STUDENTE – DEMONSTRATURE!

Tijekom studiranja koristio/la sam demonstrature:

IPA


IPA prekogranični program

 

Studije na hrvatskom jeziku Studije na mađarskom jeziku Studies on english