Javna nabava


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Registar ugovora 2023.

Registar ugovora 2022.

Registar ugovora 2021

Registar ugovora 2020.pdf

Registar-ugovora-ožujak-2019.xlsx

Pregled sklopljnih ugovora do 1.1.2018.

 

ZAVRŠENI POSTUPCI

 

 

PLAN NABAVE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

Plan nabave za 2024. godinu

 

Plan nabave za 2023. godinu

7. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

6. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

5. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

4. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

3. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

2. izmjena Plana nabave za 2023.godinu 

1. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

 

Plan nabave za 2022. godinu

1. izmjena Plana nabave za 2022. godinu

2. izmjena Plana nabave za 2022. godinu

3. izmjena Plana nabave za 2022. godinu

4. izmjena Plana nabave za 2022. godinu

 

Plan nabave za 2021. godinu

        1. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

        2. izmjena Plana nabave za  2021. godinu

        3. izmjena Plana nabave za 2021.godinu

        4. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

        5. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

        6. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu

        1. Izmjena i dopuna plana nabave  za 2018. (srpanj)

        2. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. (studeni)

Plan nabave za 2017. godinu 

1. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. 

 

ARHIVA PLANA NABAVE

Arhiva plana nabave za 2016. godinu

Arhiva plana nabave za 2015. godinu

Arhiva plana nabave za 2014. godinu  

Arhiva plana nabave za 2013. godinu  

Arhiva plana nabave za 2012. godinu

 

 

ARHIVA ZAVRŠENIH POSTUPAKA

 

Arhiva završenih postupaka za 2014. godinu