JAVNI NATJEČAJ


 

za podnošenje prijedloga za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima građevinskih studija u Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu 2019/2020

 

Na ternelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o nagradivanju izvrsnosti studenata gradevinskih studija u Republici Hrvatskoj predsjednica Hrvatske komore inženjera gradevinarstva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijedloga za dodjelu novčanih nagrada i stipendija studentima gradevinskih studija u Republici Hrvatskoj za tekuću akademsku godinu 2019/2020

Novčane nagrade i stipendije za tekuću akademsku godinu 2019/2020 dodjeljuju se studentima druge godine diplomskih sveučilišnih gradevinskih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih gradevinskih studija u Republici Hwatskoj.

Novčane nagrade i stipendije za akademsku godinu 2019/2020 dodjeljuju se za razdoblje od listopada 2019. do listopada 2020.

Za akademsku godinu 2019/2020 dodjeljuje se 8 stipendija u iznosu 1.000,00 kn mjesečno.

Za dodjelu stipendije Komore, mogu se natjecati studenti druge godine diplomskih sveucłlłsnłh gradevinskih studija ili specijalističkih diplomskih stručnih gradevinskih studija koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  • da su državljani Republike Hrvatske da imaju status redovitog studenta na građevinskim studijima Sveucllłsta u Republici Hrvatskoj uspjeh u studiju.

Stipendija se dodjeljuje na temelju bodova ostvarenih prema kriterijima:

  • općeg uspjeha u studiju, (preddiplomskom i diplomskom studiju gradevinarstva) znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.

Natječaj je otvoren od 30. listopada do 15. studenoga 2019. godine

Prijava za dodjelu stipendije podnosi se Povjerenstvu za dodjelu nagrada studentima gradevinskih studija u Republici Hrvatskoj na e-mail: hkig@hkig.hr

 

Prijavi je potrebno priložiti slijedeće dokumente:

  • presliku osobne iskaznice presliku dopunske isprave o studiju (preddiplomskog studija gradevinarstva) presliku indeksa (diplomskog studija gradevinarstva)          popis objavljenih radova:
  • znanstveni i stručni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WOS
  • znanstveni i stručni radovi objavljeni u ostalim časopisima

Radove opisati kako je prikazano u CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija, https://www.bib.irb.hr/ te navesti broj bibliografske jedinice (članka) u CROSBI

Prijedlog rang liste studenata za dodjelu stipendija objavit će se u roku od 60 dana od dana zaključenja natječaja.

U roku od osam (8) dana od dana objavljivanja prijedloga rang-liste studenata, student može podnijeti pisani prigovor Komori.

Povjerenstvo razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prigovore predlaže predsjedniku Komore konačnu rang-listu studenata.

U svrhu razmatranja pristiglih prijava i utvrdivanja rang-liste studenata Komora prikuplja, obraduje i objavljuje osobne podatke studenata propisane ovim pravilnikom.

Privolu za prikupljanje i obradu te suglasnost za objavu osobnih podataka propisanih ovim pravilnikom, student daje podnošenjem prijave na javni natječaj.

 

Natječaj - stipendije

 

HKIG - Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti studenata - 20180430