Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Međunarodna konferencija VODA ZA SVE 2019.


Međunarodna konferencija

VODA ZA SVE 2019.

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

  1. i 22. ožujka 2019.

 

Više informacija na web stranici:

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/component/attachments/download/3908