Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Misija i vizija


Misija

Misija Građevinskog fakulteta jest doprinos društvu unaprjeđivanjem znanja kroz obrazovanje studenata i razvijanjem kreativne sposobnosti i kompetentnosti te doprinos znanosti provođenjem znanstvenih i tehnologijskih istraživanja kao i stručnog djelovanja u polju građevinarstva.

 

 

Vizija

Kontinuiranim unaprjeđivanjem kulture kvalitete, znanstveno-istraživačkim te stručnim radom kao i izvrsnošću u pružanju usluge obrazovanja, Građevinski fakultet Osijek postaje vodeći centar visokog obrazovanja u građevinarstvu u Istočnoj Hrvatskoj.

 

 

Vrijednosti

Građevinski fakultet Osijek u svom svakodnevnom radu primjenjuje sljedeće vrijednosti:

 • transparentnost
 • odgovornost
 • učinkovitost
 • etičnost
 • afirmativnu konkurentnost
 • kooperativnost
 • komunikativnost

 

 

Razvoj kulture kvalitete


Građevinski fakultet Osijek svojim aktivnostima kontinuirano radi na osiguravanju i unaprjeđivanju sustava kvalitete. Putem učinkovitog sustava informiranja djelatnike se upoznaje s načelima sustava i svim provedenim i planiranim aktivnostima i postupcima te ih se uključuje i potiče na aktivno sudjelovanje u izgradnji i unaprjeđivanju sustava kvalitete.

 

 

Ciljevi ili aktivnosti

 • pružanje kvalitetne usluge iz područja visokoškolskog obrazovanja temeljene na prikupljanju, obradi i primjeni podataka o ishodima učenja;
 • osiguravanje i razvijanje mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja te poticanje aktivnog uključivanja u europski prostor visokog obrazovanja;
 • nastojanje da se u što većoj mjeri poveže obrazovni proces sa znanstvenoistraživačkim radom te gospodarstvom kroz aktivno uključivanje u znanstvene i tehnologijske projekte te suradnju s drugim obrazovnim ustanovama, institutima kao i stručnjacima i ekspertima iz prakse
 • postići željenu (i provjerivu) razinu znanja studenata koji napuštaju pojedine obrazovne cikluse;
 • permanentno optimizirati broj studenata i nastavnika, organizaciju nastave ustrojavati u skladu sa suvremenim bolonjskim principima (brojnost grupa, metode izvođenja nastave, kvalitetnija oprema i sl.);
 • osiguravati brzu i efikasnu „protočnost“ novih ideja, znanstvenog podmlatka i znanstvenih projekata; poticati objavljivanje visokostručne i znanstvene literature;
 • kontinuirano raditi na poboljšanju kvalitetnije međunarodne suradnje, poglavito na regionalnom planu;
 • ciljano opremati vlastite laboratorije u skladu s definiranom vlastitom znanstvenom prepoznatljivošću te stvarati nove podatake za cjelokupnu znanstvenu domenu;
 • razvijati motivirajuće međuljudske odnose temeljene na povjerenju, međusobnom uvažavanju i afirmativnoj konkurentnosti;
 • podržavati razvijanje jake alumni organizacije koja će omogućavati održavanje trajne veze naših završenih stručnjaka s matičnim fakultetom na obostranu korist;
 • razvijati kapacitete potrebne za organiziranje i vođenje stručnih i znanstvenih simpozija;