MS Teams & Office 365


Dovrseno je povezivanje MS Teamsa i Office 365 sa AAI podacima. Svi studenti klikom na poveznicu:

 

https://portal.office.com/

 

pristupaju sustavu. Nakon prijave pratite poruke sustava, unesite tražene podatke (telefonski broj, kod iz sms poruke, email).

Po završetku registracije moći će te koristiti Office 365 i Teams-e. Sve aplikacije se nalaze u meniju sa lijeve strane.

 

 

 

Nitko se više ne mora javljati u Carnet radi dodjele pristupa, svi sa AAI podacima mogu slobodno pristupiti sustavu.

Dosadašnje lozinke koje smo otvarali za pristup više ne vrijede!