Anketa

Smatrate li korisnim organiziranje dodatnih priprema (izvan termina nastave) za (pismeni) ispit iz pojedinih predmeta?

Nastava energetskog certificiranja


Nastavni materijali s Programa usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom i zgrada sa složenim tehničkim sustavom i provođenje redovitih pregleda sustava grijanja i hlađenja ili klimatizacije u zgradama

8. lipnja 2018.

Prezentacija 1

Prezentacija 2


 

Nastavni materijali iz Programa  osposobljavanja za osobe koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – MODUL 1

7. travanj 2018.

RASPORED TEMATSKIH CJELINA

RB IME I PREZIME TEMATSKA CJELINA
1 izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl.inž.građ. PROPISI IZ PODRUČJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA
2 Željka Jurković, dipl.inž.arh. OSNOVE ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA
3 prof.dr.sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl.ing.arh. OSNOVE ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA
4 prof.dr.sc. Željko Koški, dipl.inž.arh. OSNOVE ENERGETIKE I FIZIKE ZGRADE
5 mr.sc. Siniša Maričić, dipl.inž.građ. SUSTAVI GRIJANJA
6 izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić, dipl.inž.el. ELEKTRIČNA RASVJETA U ZGRADI
7 prof. dr.sc. Damir Šljivac, dipl. ing.el. SUSTAVI GRIJANJA
8 Krešimir Pećar, dipl.ing.stroj. Zoran Šikić, dipl.ing.stroj. SUSTAVI GRIJANJA
9 Silvio Novak, dipl.ing.građ. PRAKTIČNA NASTAVA
10 mr.sc Luka Čarapović, dipl.ing.stroj. SUSTAVI GRIJANJA
11 izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.inž.građ. PROVEDBA ENERGETSKOG PREGLEDA ZGRADE I TEHNIČKOG SUSTAVA ZA GRIJANJE
12 izv.prof.dr.sc. Hrvoje Krstić, dipl.inž.građ. PRAKTIČNA NASTAVA

 

NASTAVNI MATERIJALI

1-propisi-iz-podrucja-energetske-ucinkovitosti.pdf

2-osnove-zgradarstva-izvedba-zgrada.pdf

3-osnove-zgradarstva-izvedba-zgrada.pdf

4-osnove-energetike-i-fizike-zgrade.pdf

5-sustavi-grijanja.pdf

6-elektricna-rasvjeta-u-zgradi.pdf

7-sustavi-grijanja.pdf

8a-sustavi-grijanja.pdf

8b-sustavi-grijanja.pdf

8c-sustavi-grijanja.pdf

8d-sustavi-grijanja.pdf

9a-prakticna-nastava.pdf

9b-prakticna-nastava.pdf

9c-prakticna-nastava.pdf

10-sustavi-grijanja.pdf

11-provedba-energetskog-pregleda-zgrade.pdf

12-prakticna-nastava.pdf

 

ISPITNA PITANJA

ispitna-pitanja-m1-2018.pdf