Strana literatura

Stranu literaturu tijekom studiranja:

Nastupna predavanja na Građevinskom fakultetu Osijek


Dekan Građevinskog fakulteta Osijek OGLAŠAVA

 

nastupno predavanje za dr.sc. Gorana Gazića, mag.ing.aedif pod naslovom Savijanje poprečnom silom, za 4. prosinca 2017. godine u 12:00 sati u predavaonici br III.45

Goran Gazić nastupno predavanje

 

nastupno predavanje za dr.sc. Tamaru Brleković, mag.ing.aedif pod naslovom Uvod u numeričko modeliranje pronosa onečišćenja, za 6. prosinca 2017. godine u 12:00 sati u predavaonici br. III.47

Tamara Brlekovic nastupno predavanje

 

nastupno predavanje za dr.sc. Marija Galića, dipl.ing.građ pod naslovom Planiranje, praćenje i kontrola utrošaka resursa u građevinskim projektima u fazi izgradnje, za 7. prosinca 2017. godine u 13:00 sati u predavaonici br. 0.5 u prizemlju

Mario Galić nastupno predavanje

 

nastupno predavanje za dr.sc. Maju Oštrić, dipl.ing.rud pod naslovom Uvod u Hidrogeologiju i primjeri primjene, za 7. prosinca 2017. godine u 11:00 sati u predavaonici br. III.43

Maja Oštrić nastupno predavanje